Fondsforvaltningsselskapet Dovre Forvaltning ble startet av aksjeforvalter Stig Myrseth i 2011. Selskapet sto blant annet bak et av verdens første innsidefond, Dovre Inside Nordic.

Stig Roar Myrseth, grunnlegger og tidligere daglig leder av Dovre Forvaltning. Myrseth sluttet i selskapet i fjor.
Stig Roar Myrseth, grunnlegger og tidligere daglig leder av Dovre Forvaltning. Myrseth sluttet i selskapet i fjor. (Foto: Berit Roald/NTB Scanpix)

Myrseth sluttet i selskapet i fjor. For to år siden ble Dovre Forvaltning kjøpt av det omstridte selskapet The Nordic Group/Aegis. I mai i år inngikk Aegis en avtale med selskapet Fortis om videresalg av Dovre Forvaltning til selskapet Fortis Holding. Nå er partene havnet i full krangel og Fortis har saksøkt The Nordic Group/Aegis.

Bakgrunnen for striden er blant annet en selskapsgjennomgåelse, en såkalt due diligence (DD) av Dovre Forvaltning, som Fortis gjennomførte før kjøpet ble fullført. Her ble det funnet flere forhold som gjør at Fortis krever at kjøpesummen skal justeres.

Ikke som lovet

Samtidig hevder Fortis at det har slitt tungt med å få ut tilstrekkelig med informasjon fra Dovre Forvaltning.

The Nordic Group/Aegis ble opprinnelig startet av Erik Egenæs (44) og Endre Tangenes (43), som har vært hovedeiere gjennom selskapet ETG Resources. I Brønnøysundregistrene kom det en melding sent i mai om ny eierfordeling, og ETG Resources er nå helt ute av selskapet. Aegis' nåværende styreleder Tom W.H. Paulsen, som samtidig ble én av de største eierne i Aegis, ville da ikke si hva aksjene ble omsatt for.
The Nordic Group/Aegis ble opprinnelig startet av Erik Egenæs (44) og Endre Tangenes (43), som har vært hovedeiere gjennom selskapet ETG Resources. I Brønnøysundregistrene kom det en melding sent i mai om ny eierfordeling, og ETG Resources er nå helt ute av selskapet. Aegis' nåværende styreleder Tom W.H. Paulsen, som samtidig ble én av de største eierne i Aegis, ville da ikke si hva aksjene ble omsatt for. (Foto: Bjørn Erik Larsen)

«Under DD av Dovre i juni og juli, oppdaget man at selskapet sannsynligvis hadde en lavere kontantbeholdning og høyere gjeld enn forutsatt», heter det i en kjennelse fra Oslo byfogdembete.

Dovre er registrert som fondsforvaltningsselskap i Litauen og er under tilsyn av finanstilsynsmyndighetene der. Fortis mener det har dukket opp forhold som kunne innebære brudd på Aegis' garantier under kjøpsavtalen. Særlig gjaldt dette kravet fra finanstilsynsmyndighetene i Litauen til kapitalbinding og kravet til kompetente ansatte i selskapet, ifølge Fortis.

Blant annet hadde gründer og forvalter Stig R. Myrseth og flere ansatte sagt opp.

«Den avdekket at selskapet ville være i brudd med reglene om kapitalbinding allerede ved utgangen av juli, og risikerer i tilfelle å miste konsesjonen», heter det.

DN har vært i kontakt med begge partenes advokater, som ikke ønsker å kommentere striden. Begge opplyser at rettsmøte avholdes mandag førstkommende, med innlegg fra begge sider.

Fortis skriver i sin gjennomgåelse til retten at de kritikkverdige forholdene ble tatt opp med Aegis i slutten av juli i år, men at Aegis svarte med urimelige krav.

«Dette aksepteres selvsagt ikke, og det bes om ro fra Fortis sin side til å få gjennomført den på en forsvarlig måte. Aegis svarer med å bryte kontrakten med Fortis og selge aksjene i Dovre til en annen kjøper», heter det i kjennelsen.

Ny og ukjent kjøper

Ifølge Fortis er det ikke opplyst hvem Nordic Group/Aegis heller vil selge Dovre Forvaltning til. Nå har Fortis saksøkt Nordic Group/Aegis for å stoppe salget av Dovre Forvaltning til noen andre.

Oslo byfogdembete skriver i sin kjennelse at Aegis ikke får selge aksjene i Dovre Forvaltning til tredjepart så lenge selskapet er bundet av en avtale med Fortis Holding. Byfogden setter denne fristen til 1. november. I tillegg må Aegis dekke saksomkostningene på litt over 23.000 kroner. Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling.

«Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet», heter det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Moden billigbordeaux
14 år gammel bordeaux til 175 kroner.
01:03
Publisert: