Teknologigründeren Dyar Al-Ashtari (28) tjente over 123 millioner kroner i fjor, i hovedsak på søkemotoroptimalisering, viser det ferske konsernregnskapet til det heleide holdingselskapet Dyar Holding as.

Til sammen 106 millioner kroner kom fra datterselskap og tilknyttet selskap, viser regnskapet til morselskapet. Søkemotoroptimaliseringsselskapet Pear as har formodentlig har bidratt med brorparten. Dette er en økning fra 90 millioner i 2021. Dyar selv hadde en skattelignet inntekt på nær 33 millioner kroner i fjor og en skattelignet formue på 153 millioner kroner.

– Ingen kommentarer utover de som ligger i beretningen, skriver gründeren i en epost.

17 millioner kroner i finanskostnader trakk ned. De siste to årene er resultat før skatt på til sammen 222 millioner kroner.

Venter nytt godt år

Veksten fortsetter i år, går det frem av årsberetningen. Ambisjonene er tilsynelatende skyhøye.

«Konsernet legger kontinuerlig vekt på å forbedre teknologien bak våre produkter og tjenester. Det er vår målsetning å være verdensledende innenfor vår nisje,» heter det.

Hovednisjen, søkemotoroptimalisering, handler om å designe nettsider slik at de kommer høyere opp på i søkeresultatene. Dette handler om å tilpasse dem algoritmene som Google, i hovedsak, bruker til å sortere og presentere resultater.

Al-Ashtari har tidligere fortalt DN at mesteparten av inntektene kommer fra USA, der de fleste kundene er, uten at han ville avsløre hvem noen av disse kundene er. Utover valutarisiko, er det kun generell risiko som trekkes frem i årsberetningen, det vil si regulering og endring i praksis fra Google.

«Styret forventer lignende tall i 2023,» heter det i beretningen.

Inn i fond – ut av krypto

Egenkapitalen i Dyar Holding er nå på 204 millioner kroner, opp fra 141 millioner i 2021.

Ashtari har tilsynelatende en relativt konservativ investeringsprofil. Pengene er i stor grad investert i fond. Ved årsskiftet var verdien på disse 150 millioner kroner, opp fra 120 millioner i forrige regnskap.

Det er også oppført diverse aksjer for i overkant av én million kroner.

I årsregnskapet for 2021 fremgikk også diverse krypto for i overkant av seks millioner kroner. Denne posten er på null i årets regnskap. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.