Den mediesky investoren Edvin Austbø (56) har bygget seg opp en milliardformue gjennom sine aksjeinvesteringer.

Fra utsikten over Aker Brygge, og det eksklusive kontorfellesskapet han deler med blant annet privatinvestor Tore Aksel Voldberg, måtte han konstatere et tap på 50 millioner kroner i 2018, etter at aksjemarkedene duppet kraftig mot slutten av året.

I 2019 gikk det imidlertid langt bedre, i takt med at Oslo Børs steg nesten 16 prosent gjennom året.

«Kommenterer ingenting»

Av det ferske årsregnskapet til hans investeringsselskap Alden as, går det frem at investoren tjente 71,8 millioner kroner før skatt i fjor. Snuoperasjonen fra 2018 skyldes en verdiøkning i selskapets markedsbaserte investeringer på rett under 60 millioner kroner, etter et papirtap på 116 millioner kroner året før.

Austbø er kjent for å verken uttale seg til media eller bli tatt bilde av.

– Jeg kommenterer ingenting. Det er min profil, har investoren tidligere uttalt til DN.

Investoren har tidligere jobbet som analysesjef i meglerhuset Carnegie, en rolle han forlot på 1990-tallet, og har etter hvert blitt en av landets mest erfarne og suksessrike private investorer. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer har florøværingen en nettoformue på 1,3 milliarder kroner, noe som gjør han til landets 242. rikeste person.

Over én mrd. på bok

Mye av formuen kommer til syne i Aldens regnskaper. Selskapet kan skilte med en egenkapital på rett over 1,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Av dette utgjorde om lag 171 millioner kontanter og over 750 millioner kroner i markedsbaserte aksjer på tidspunktet.

Aldens aksjeportefølje bestod ved utgangen av året blant annet av oljeselskapet Panoro Energy, oljeserviceselskapet Akastor, fingersensorselskapet Idex Biometrics og solenergiselskapet EAM Solar.

Austbø er også største aksjonær i tynnfilm-selskapet Thin Film Electronics. Selskapet ble rammet av koronakrisen, og vurderte konkurs i mai. Imidlertid unngikk selskapet nettopp det, da det hentet inn friske penger, og fikk en rekke investorkjendiser på eiersiden.

I tillegg til børsnoterte aksjer, sitter Austbø på eierandeler i flere eiendomsutviklingsprosjekter, unoterte selskaper og er indirekte aksjonær i sportskjedene Sport Norge og Sport Outlet.

Indirekte påvirket av korona?

I årsregnskapet skriver Austbø at det ikke ble foretatt spesielle strategiske endringer i 2019 med tanke på satsningsområder.

«Selskapet er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksomheten utover hva som er vanlig for en virksomhet i denne bransjen. Selskapets finansielle risiko er i all vesentlighet knyttet til kurssvingninger på børsnoterte finanspapirer og rentenivået på kortsiktig finansiering», heter det i den tilhørende årsberetningen.

I notene adresseres også koronasituasjonen, og Austbø skriver at selskapet kan bli indirekte påvirket.

«I 2020 har utbruddet av koronaviruset i Norge gjort at norske myndigheter har iverksatt en rekke tiltak fra mars 2020. Situasjonen og omfanget av virusutbruddet er på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet uoversiktlig. Selskapet er ikke direkte påvirket av virusutbruddet, men kan bli indirekte påvirket som følge av potensielle økonomiske konsekvenser dette kan ha for selskapets investeringer», skriver Austbø.

Alden as eies av Edvin Austbøs heleide Alden 3 med 96,9 prosent. Resterende er eid av Madeleine Austbø gjennom M A Holding as. Mesteparten av virksomheten hans ligger i datterselskapet Alden as.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.