Buchardts heleide selskap Abactus dro inn 17 millioner kroner i 2017, ifølge det ferske avlagte regnskapet.

Konsernresultatet viste inntekter på 29 millioner kroner, hvorav 25 av dem var fra salg av leiligheter, mens resten kommer fra salg av konsulenttjenester og andre inntekter.

Fikk drahjelp av finansinntekter

Buchardt solgte for mer i 2016, da omsetningen lå på 32 millioner kroner, men godt hjulpet av en dobling i finansinntektene så økte eiendomsinvestoren overskuddet i fjor.

I tillegg til å handle eiendommer, har Buchardt også investert noe på børsen. Ifølge årsregnskapet har han satt omtrent en million kroner i gruveselskapet Avocet Mining og 100.000 kroner i it-selskapet Apptix.

Det gikk ikke helt veien i fjor da Avocet Mining falt 64 prosent på Oslo Børs i 2017 og er så langt i år ned 23 prosent.

Til tross for sterkere resultater i fjor enn i 2016, unte ikke Buchardt seg noe utbytte. Det gjorde han derimot i 2016 da han tok ut en million kroner i utbytte fra selskapet.

Abactus hadde ved utgangen av 2017 en egenkapital på 70 millioner kroner og en gjeld på 46 millioner kroner.

Konsernet består av morselskapet Abactus samt datterselskapene Agate Utvikling as og Hamresanden Boligutvikling as. Datterselskapene driver med utvikling og drift av fast eiendom.

Kjøpte i Hafjell i år

Anders Buchardt er sønn av Arthur Buchardt og sammen driver de også selskapet AB Invest som så sent som i januar i år hentet 1,4 milliarder kroner i det svenske obligasjonsmarkedet.

Kort tid etter kjøpte de seg ytterligere opp i selskapet Alpinco, som driver og eier alpinanleggene på Hafjell og Kvitfjell, sammen med norskamerikaneren Bjørn Erik Borgen.

De eier nå 40 prosent hver av Alpinco. AB Invest har ikke lagt frem resultater ennå.(Vilkår)

Så mye koster en flyktning i Sverige
Immigrasjonsforsker Joakim Ruist har regnet ut hvor mye innvandringen til Sverige vil koste.
01:39
Publisert: