Høyesterett har kommet til at Oslos vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen, ifølge en pressemelding fra Høyesterett.

Skal betale tilbake

Flere tusen huseiere gikk i 2016 til sak mot Oslo kommune for slippe å betale eiendomsskatt. Oslo kommune fikk medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket og fikk et annet utfall i Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten kom da til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskrivning av eiendomsskatt.

Ifølge dommen ble ikke vedtaket og utskrivningen av eiendomsskatt sendt ut før 30. juni 2016. Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skattytere som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

I Høyesterett ble det også slått fast at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatten for 2016 var ugyldige.

– Vi har en plikt til å tilbakebetale de som har gått til søksmål og klaget på utskrivningsvedtaket. Dette vil skje så fort som mulig. Det vil også være naturlig å vurdere om alle som har betalt eiendomsskatt i 2016 har rett på tilbakebetaling, sier finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune til DN.

Pressekontant Nina Gopinder Pannu i Oslo kommune opplyser til E24 at summen som skal tilbakebetales til de rundt 1000 saksøkerne som hadde klaget innen fristen vil være mellom ti og 15 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyde med å vinne frem med at Oslo kommune må følge loven og tilbakebetale ulovlig innkrevet eiendomsskatt med renter. Sivilombudsmannen har slått fast i en lignende sak at skatten må tilbakebetales til alle uavhengig av om man har klagd eller ei. Oslo kommune har satt av om lag 250 millioner kroner til å tilbakebetale, sier advokat Bettina Banoun, som representerer saksøkerne.

Hun mener at også deler av eiendomsskatten for 2017 er ulovlig innkrevet.

Milliardærer med i gruppesøksmål

Det var cirka 3400 medlemmer av gruppesøksmålet, men på langt nær alle disse påklaget utskrivningsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

I tingretten var Huseiernes Landsforbund inne som part i saken, men organisasjonen valgte å trekke seg før den kom opp i lagmannsretten.

VG har tidligere skrevet at flere av Norges rikeste personer er del av gruppesøksmålet, deriblant milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen.

På listen har avisen også funnet flere politikere fra Høyre i Oslo, som har saksøkt sin egen kommune, blant dem bystyrerepresentantene Hermann Alexander Kopp og Per Trygve Hoff.

Medhold om bunnfradrag

Gruppen mente også at kommunens forskrift om eiendomsskatt var ugyldig fordi den fastsatte et så høyt bunnfradrag at nærmere 80 prosent av boligeierne ble fritatt for eiendomsskatt.

Høyesterett kom imidlertid til at loven inneholder en grense for hvor høyt bunnfradraget kan settes, men at denne grensen ikke var overskredet.

Oslo kommune fikk medhold på dette punktet.

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo, sier finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.