I første versjon av denne saken skrev vi at utbyttet var på nesten 800 millioner kroner. Det riktige tallet er 573 millioner kroner.

De Christian Ringnes-kontrollerte eiendomsselskapene Eiendomsspar og Victoria Eiendom betaler ut et samlet utbytte til aksjonærene på tilsammen 573 millioner kroner for 2018, ifølge kvartalsrapportene for fjerde kvartal.

166 millioner tilfaller Ringnes selv.

«Bedre å kjøpe oss selv»

Hovedaksjonæren, som er daglig leder i både Eiendomsspar og Victoria Eiendom, er tilfreds med fjoråret.

– Når det gjelder begge selskaper er vi vel tilfreds med det tilbakelagte året. Løpende kontantstrøm og inntjening er jo god, så har vi i år ikke gjort noe justeringer av yield eller avkastningskrav. I lys av det synes vi at i overkant av ti prosent er en ok utvikling i underliggende verdier, sier Christian Ringnes til DN.

Eiendomsspar øker utbytte 28 prosent fra foregående år.

Samtidig har selskapet brukt nesten 1,5 milliarder kroner på kjøpe egne aksjer det siste året og over nyåret, verdier som også tilfaller aksjonærene, påpeker han.

– I Eiendomsspar har vi vel gjort avveiningen at å kjøpe oss selv er billigere enn å kjøpe eiendom ute i markedet, sier Ringnes.

«Har vært veldig lett»

Investoren tror det blir tøffere å skape avkastning i eiendomsmarkedet fremover.

– Jeg tror det har vært veldig lett i eiendom. Fallende renter og nedjusterte avkastningskrav hele tiden betyr at alle eiendomsselskapene har fått mye gratis i form av verdiøkning. Det er vel til en viss grad over, sier Ringnes.

Samtidig finnes det få gode alternativer, mener han.

– Jeg tror eiendom relativt sett, i forhold til gamle dager, vil være mindre lønnsomt enn det har vært. På den annen side er det ikke særlig annet som er lønnsomt heller på grunn av det lave rentenivået, du får ikke noe penger i banken, og aksjemarkedet fremstår som høyt priset og usikkert. Så i en verden av folk som halter er han som går på to ben ganske bra, og det er vel en beskrivelse av eiendomsmarkedet, sier Ringnes.

Ekstraordinært

Victoria fikk et resultat før skatt på 1,38 milliarder kroner i 2018, opp fra 792 millioner kroner før skatt i 2017, primært som følge av gevinst ved salg av eiendom, ifølge kvartalsrapporten.

Styret i Victoria Eiendom foreslår et ordinært utbytte på 7,5 kroner per aksje i 2018, opp fra 7 kroner foregående år, og et ekstraordinært utbytte på 20 kroner per aksje.

Victoria Eiendom solgte i løpet av 2018 eiendommene Kongens gate 31 og Karl Johans gate 16B i Oslo sentrum, samt et mindre antall boliger, med regnskapsmessig gevinst på 735 millioner kroner.

Victoria Eiendom har også i perioden kjøpt resterende 50 prosent av Karl Johans gate 21 ANS, og økt eierandelen i datterselskapet KS ep Drammensveien 10 fra 91 til 97 prosent.

Den verdijusterte egenkapitalen i Victoria Eiendom var på 737 kroner per aksje ved utgangen av året, en økning på 13 prosent fra foregående år, fremgår det. Likviditetsreservene var på 670 millioner kroner ved utgangen av året.

«2018 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom», heter det.

Flere transaksjoner

Det er samme budskapet som formidles fra søsterselskapet Eiendomsspar. Selskapet fikk et resultat før skatt på 1,2 milliarder kroner i 2018, mot nærmere 1,3 milliarder kroner i 2017.

«Nedgangen skyldes i hovedsak reduksjon i resultat fra Pandox, forklart av lavere verdiøkning på eiendommer, samt bortfall av salgsgevinster», heter det i kvartalsrapporten.

Eiendomsspar har gjort flere eiendomstransaksjoner i løpet av 2018, hovedsakelig kjøp av kombinasjonseiendommer i området Økern/Alnabru i Oslo, samt eiendommer i Oslo, Tromsø og Svolvær, til en samlet verdi på 625 millioner kroner. Eiendomsspar har også solgt en eiendom i Estland, med regnskapsmessig gevinst på åtte millioner kroner.

Den verdijusterte egenkapitalen var på 441 kroner per aksje ved utgangen av året, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi, en økning på 11 prosent fra foregående år, fremgår det.

Styret i Eiendomsspar foreslår et ordinært utbytte på 5,75 kroner per aksje for 2018, opp fra 4,50 kroner per aksje foregående år. Selskapet likviditetsreserve var ved utgangen av året 2,4 milliarder kroner (1,8).

De største aksjonærene i Victoria Eiendom foruten Christian Ringnes selv, er as Straen, et selskap kontrollert av arvingene etter skipsmegler Inge Steensland, samt skipsmeglereier Hans Herman Horn, med flere.

Eiendomsspar er kontrollert av Christian Ringnes med over 50 prosent, og har selvsamme shipping-eiere på eiersiden som Victoria Eiendom, i tillegg til Mustad-familien, og Bergesen-arvingene Christian og Helene Sundt med flere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Vår topp «rainmaker» er kvinne
Sveriges ledende forretningsadvokatfirma Vinge har klart noe de største norske advokatbyråene ikke har fått til.
02:30
Publisert: