11 sparebanker i Eika-alliansen, som består av 69 banker spredt over hele landet, kan i verste fall forlate samarbeidet om de ikke får det som de vil. De mener alliansens kostnader, særlig knyttet til it og infrastruktur, er for høye.