Den svenske Finansinspektionen gir Nasdaq Clearing 300 millioner svenske kroner i bot etter Einar Aas-saken, opplyser det svenske tilsynet. Bransjenettstedet Montel omtalte saken først.

Finansinspektionen, som er Sveriges finanstilsyn, gir også Nasdaq Clearing en advarsel for alvorlige mangler i virksomheten.

Talsmann David Augustsson for Nasdaq Commodities sier til Montel at det er for tidlig å si om Nasdaq vil akseptere boten eller anke den, og han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Det svenske tilsynsorganet har etterforsket hendelsen som skjedde i september 2018, da krafttrader Einar Aas fikk store problemer etter svært uvanlige prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Kraftbørsen Nasdaq konstaterte et tap på 114 millioner euro, hvorav 107 millioner euro måtte dekkes inn av medlemmer av Nasdaqs clearing-fond. Aas tapte hele sin formue på bare noen dager.

Finansinspektionens etterforskning viser at Nasdaq Clearing har hatt alvorlige mangler i sin virksomhet, mener tilsynet.

– Selskapet har ikke stilt tilstrekkelige krav til clearingmedlemmenes økonomiske og operasjonelle evne, og en feilberegning har ført til at det er tatt for lite hensyn til marginal sikkerhet, heter det i pressemeldingen.

– Uakseptabel risiko i virksomheten

Tilsynet mener også at Nasdaq Clearing har brutt investeringsforbudet i EUs regelverk om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, ved å investere egne midler i derivater i for lang tid etter insolvenshendelsen. Dette førte til uautorisert eksponering mot kreditt- og markedsrisiko, mener Finansinspektionen.

– Bruddene har medført uakseptabel risiko i virksomheten til Nasdaq Clearing, noe som kan ha hatt svært alvorlige konsekvenser for det finansielle systemet, heter det i pressemeldingen.

Det svenske tilsynet mener samtidig at selskapet har satt inn tiltak for å rette opp manglene, og viser til at det derfor mener Nasdaq bør motta en advarsel sammen med boten på 300 millioner svenske kroner.

I begynnelsen av 2019 kom det norske Finanstilsynet med hard kritikk av Nasdaq, og mente kraftbørsen hadde flere svakheter knyttet til internkontroll og medlemsoppfølging. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.