Fire måneder etter at Einar Aas spilte milliard-fallitt i kraftmarkedet, kom Finanstilsynet med sin rapport om råvarebørsen Nasdaq Oslo, der Aas i mange år tjente hundrevis av millioner kroner på sin krafttrading.

Av rapporten fremgår det at tilsynet har avdekket at to av Arendals fremste krafttradere, Grunde Thorsen og Åsmund Haugsvær, ikke bare har vært stedfortredere for Aas, men også handlet gjennom hans medlemskap på råvarebørsen. I tillegg har Einar Aas' kone, Torunn Kveim, stått oppført som fullmektig for Einar Aas uten å ha kompetanse på råvaretrading.