– Tilsynet har avdekket at ...(sladdet av Finanstilsynet) i tillegg til å være stedfortredere for Aas, også inngikk handler på Nasdaq Oslo gjennom Einar Aas' medlemskap.

Det kommer frem i en rapport fra Finanstilsynet der de gir kraftbørsen Nasdaq knallhard kritikk.

De skriver at de har avdekket flere svakheter knyttet til internkontroll og medlemsoppfølging.

– Finanstilsynet mener foretakets undersøkelser og oppfølging av dette forholdet har vært utilstrekkelig i lys av forholdets innvirkning på kravene til rapportering, markedsovervåkning og etterlevelse av regelverk, fortsetter brevet.

Det statlige tilsynet har undersøkt børsen der krafttraderen Einar Aas tapte hele sin formue på bare noen dager i fjor høst. Aas har inngått en avtale med aktørene for børsen slik at han ikke gikk personlig konkurs.

Godkjente stedfortreder

Ifølge rapporten skal Einar Aas ha utpekt og fått godkjent av børsen flere stedfortredere: «styret viser til at det ikke har vært noen hendelser i løpet av de ti årene Aas har vært børsmedlem, som tilsier at han ikke har kunnet håndtere sitt medlemskap på en forsvarlig og strukturert måte», skriver Nasdaq i sitt svar.

Finanstilsynet reagerer blant annet på at noen en stedfortreder ikke hadde dokumentert varederivatkompetanse, og var den eneste som hadde fullmakt til å handle på Aas' vegne.

Ifølge Nasdaq var det flere andre stedfortredere, og en av disse var ifølge tilsynet «drevet med systematisk handel gjennom Aas' medlemskap.» Handlene er senere allokert videre til andre.

Finanstilsynet skriver at de etter at tilsynet avslørte dette har Nasdaq opplyst at det allerede i 2011 etablerte en rutine for overvåkning og oppfølging av den personen som handlet for Aas.

– Denne rutinen har ikke foretaket tidligere fremlagt for Finanstilsynet, heter det i brevet.

Handelen den andre utførte i Aas' navn var i ifølge Finanstilsynet systematisk og en fast andel ble allokert videre.

Skilte seg ikke ut

Finanstilsynet har også vurdert om Einar Aas hadde for store posisjoner i det nordiske og tyske kraftmarkedet, men finner at selv om Aas var en av de største aktørene, skilte han seg ikke spesielt ut. '

– Aas var i en gruppe på ...(sladdet av Finanstilsynet) medlemmer som sto for den største delen av handelsvolumet og som holdt de største åpne posisjonene i nordiske kraftderivater. Aas skilte seg imidlertid ikke spesielt ut i denne gruppen.

Når det gjelder handelen i tyske kraftkontrakter på Nasdaq var Einar Aas «svært stor», men hadde ifølge tilsynet ikke en dominerende rolle i europeisk sammenheng.

Får hard medfart

Tilsynet kritiserer Nasdaq-børsen for manglende rutiner og internkontroll. De mener planer, policyer, rutiner og rapporter har vært for dårlige på lokalt nivå.

Nasdaq har flere ulike filialer. Tilsynet er ført hos Nasdaq Oslo ASA som har 137 medlemmer.

Medlemskontrollen til selskapet får også har medfart.

– Selv om foretakets manglende periodiske gjennomgang av børsmedlemmenes egnethet til å delta i handelen på børsen ikke har hatt betydning for det oppståtte misligholdet hos Nasdaq Clearing, er likevel Finanstilsynet kritisk til at foretaket ikke har foretatt noen selvstendig vurdering eller kontroll av om børsmedlemmene løpene oppfyller medlemsvilkårene, skriver de.

Tilsynet er også kritiske til at medlemsoppfølgingen er hendelsesbasert, og ikke systematisk, risikobasert, og tilpasset ulike medlemmer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik fungerer krafttrading
DNs Terje Erikstad forklarer hvordan krafttrader Einar Aas tapte alt.
02:32
Publisert: