Klokken seks onsdag kveld gikk fristen ut for forhandlingene mellom oppgjørssentralen Nasdaq Clearing og krafttrader Einar Aas. Et forslag til avtale var lagt frem for de 166 medlemmene på den nordiske kraftbørsen Nasdaq Commodities. For å få tilslutning til avtalen måtte samtlige medlemmer være enig.

Da klokken slo seks, var det ett medlem som sa nei til avtalen. Det var Agder Energi, som er Einar Aas lokale kraftverk. Einar Aas har tidligere jobbet for et datterselskap av Agder Energi.

– Vi syntes at avtalen la for mye igjen til Einar Aas, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

– En del av oppgjøret er at han kommer seg videre, og vi synes han blir sittende igjen med for mye i forhold til hva han har belastet fondseierne. Det er ikke til å stikke under stol at en del av dette oppgjøret går mot en av våre eiere, Grimstad kommune, og vi og synes det ikke er i tråd med det som er fornuftig, sier Nysted. Han vil ikke kommentere enkeltheter i avtalen.

Torsdag ettermiddag kom imidlertid også Agder Energi på plass, og nå har alle gitt sin tilslutning frivillig. Dermed unngår Einar Aas konkurs, og får beholde huset sitt i Grimstad, noen biler og båter. Avtalen innebærer at Aas skal bidra aktivt til å realisere sine egne verdier til beste for kreditorene. Han vil også ha et incentiv til å få mest mulig ut av eiendelene.

Etter det DN forstår har kreditorene et berettiget håp om å få igjen to tredjedeler av sitt utestående.

Rystet kraftmarkedet

– Avtalen avgjør med endelig virkning alle spørsmål mellom kreditorene og Einar Aas. Den tilrettelegger en prosess for salg av en stor del av hans eiendeler, som er aksjer, eiendommer og kunst. Den bestemmer hvordan pengene skal fordeles mellom ham og kreditorene. Som en konsekvens blir det ingen disputt om Nasdaqs håndtering av markedet eller annet, sier Wikborg Rein-advokat Marius Moursund Gisvold, som representerer Einar Aas.

Einar Aas unngår konkurs og får beholde huset sitt i Grimstad.
Einar Aas unngår konkurs og får beholde huset sitt i Grimstad. (Foto: Linda Helen Næsfeldt)

Det er to måneder siden Einar Aas rystet hele det nordiske kraftmarkedet da han sendte ut melding om at han hadde spilt fallitt og var satt under administrasjon av Nasdaq-børsen.

Landets flinkeste krafttrader gjennom mange år, erklærte at resultatet enten var akkord eller personlig konkurs.

Få dager etter begynte Einar Aas og Nasdaq Clearing forhandlinger med sikte på en frivillig avtale. Alternativet ville vært langt mer langvarige løsninger, som offentlige gjeldsforhandlinger der det er tilstrekkelig med tilslutning fra medlemmer som representerer 75 prosent av kapitalen i Nasdaqs sikringsfond eller voldgift. For oppgjørsfondet har det også vært et alternativ å slå Einar Aas konkurs.

Kobbel av advokater

Forhandlingene har pågått mellom Nasdaqs og Einar Aas' advokater, henholdsvis i Wiersholm og Wikborg Rein. Bak har det vært et stort kobbel av advokater som har representert de mange medlemmene i Nasdaqs sikringsfond, som samlet måtte betale inn en milliard kroner til sikringsfondet, da Aas ikke kunne gjøre opp for seg.

Nasdaqs uttalte mål har vært å få mest mulig tilbake av tapet på 1,1 milliarder kroner, som oppsto da det solgte den fallerte gigant-porteføljen til Einar Aas i en lukket auksjon den 13. september. For å sikre en lik behandling av kreditorene er eiendommene og de mest verdifulle eiendelene frosset ved at kontrollen er overlatt til Wikborg Rein, som representerer Aas.

Etter det DN vet har medlemmene på Nasdaq hatt tilgang på dokumentene underveis, og kunnet se hvordan prosessen har utviklet seg.

Pengene Nasdaq klarer å gjendrive vil gå tilbake til medlemmene som måtte spytte i for dekke opp tapet i clearinghusets sikringsfond.

Nasdaq har hele tiden avvist å legge frem en oversikt over medlemmene i sikringsfondet og hvilke selskaper som har tapt hva. Finske Fortum er den største kjente taperen, med nærmere 200 millioner kroner, mens Statkraft har bekreftet et tap på nær 50 millioner kroner. Danske Ørsted, tidligere Dong Energy måtte ut med nær 20 millioner kroner, mens Agder Energi har betalt inn 18 millioner kroner.

Etter det DN vet har Fortum, som største kreditor med 200 millioner kroner i tap, vært helt sentral i å få en avtale i havn.

-Det er veldig bra at det er blitt en avtale mellom Nasdaq og Fortum. Vi har støttet Nasdaq i prosessen, men overlater til Nasdaq å gi kommentarer, sier Måns Holmberg, sjef for finansiell kommunikasjon i Fortum.

Verdier for mange hundre millioner

Mens kreditorene nå har godt håp om å få igjen to tredjedeler av verdiene sine, er det satt opp også et "i verste fall-anslag på rundt femti prosent, mens tre fjerdedeler er best case.

Dette er de største kjente eiendelene:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Einar Aas eier en rekke eiendommer i Norge, deriblant en kostbar leilighet på Tjuvholmen i Oslo, et stort hyttetun i Nissedal i Telemark og flere strandeiendommer på Sørlandet. Eiendommene er kjøpt for 131,5 millioner og flere er betydelig oppgradert. Verdien er dermed antatt å være betydelig høyere i dag.
  • Krafttraderen har også investert over 250 millioner kroner i to store eiendomsprosjekter på den spanske solkysten. Prosjektene eies sammen med hans forretningspartner Oddvar Fodstad og Wilhelm Wilhelmsens investeringsselskap Toluma, samt det britiske investeringsfondet CTH.
  • Aas’ enorme tap kan også gi ham en tilbakebetaling av skatt på 208 millioner kroner, ifølge beregninger Agderposten har fått utført. Det skal fordele seg på 98 millioner kroner fra Grimstad kommune, over 22 millioner fra Aust-Agder fylkeskommune og nær 88 millioner kroner fra staten.
Kjell Inge Røkke hylles som «original gangster» i denne litt annerledes bursdagsgaven produsert av rapperen Oral Bee, hans kompanjong Mr. Pimp Lotion og operasanger Didrik Solli-Tangen
03:53
Publisert: