Bård Eker er glad i fart og spenning og er kjent for å drive produksjon, salg og utvikling av raske biler, båter og motorsykler. Blant annet har han vært med å utvikle konseptbilen Koenigsegg. Han produserer båter for privat og profesjonell bruk gjennom selskapet Hydrolift, og han har vært med på en rekke andre designprosjekter gjennom Eker Design.

Eker har et stort engasjement for prosjektene og produktene han utvikler, og vil gjøre dem best mulig. Men designeren og gründeren har ikke alltid vært like opptatt av å tjene penger.

– Vi er ikke akkurat økonomer, så det vi har fokusert mest på er å forbedre båtene våre og gjøre dem best mulig, uten å nødvendigvis tenke på kostnadene, sa han til DN i fjor i forbindelse med resultatet til båtprodusenten Hydrolift.

Kommersielle tiltak

Konsernregnskapet til designgründeren fra Fredrikstad avslører at 2017 var nok et tungt økonomisk år for Eker. Eker Group gikk med et underskudd på 13 millioner før skatt, og 18 millioner etter skatt. Forklaringen er nedskrivninger av datterselskaper og svakere salg av biler, båter og motorsykler i Eker Performance og Hydrolift.

«Det har vært stor aktivitet i de øvrige selskapene med mange pågående prosjekter, dog har salgsresultatene ikke vært som forventet. Den kommersielle vinklingen har derfor blitt viet større fokus ved utgangen av året og videre inni 2018, for å få snudd den negative salgstrenden. I parallell har det i første halvår i 2018 blitt innført en rekke innstrammingstiltak for å redusere kostnadene og fokusere på økonomisk vekst i enkeltselskapene», heter det i Ekers årsberetning.

Eker Design gir lønnsomhet

Ikke alle virksomhetene går i minus. Eker Design er datterselskapet som bidrar mest i konsernkassen til Eker. Selskapet omsatte for 46 millioner i fjor, og hadde et resultat før skatt på 14 millioner kroner.

«Dette anses som meget tilfredsstillende og bedriften jobber med en rekke bedrifter om spennende prosjekter», står det i årsberetningen.

Eker Design utfører designoppdrag for en rekke selskaper i ulike størrelser. I fjor hadde selskapet kontrakter for 50–60 selskaper. Et av de siste prosjektene Eker Design har fått honnør for er den elektriske postbilen Paxster.

Spiser av egenkapitalen

Ved utgangen av fjoråret står konsernet igjen med en egenkapital på 142,4 millioner kroner. Etter at Eker solgte Projectiondesign (heter i dag Barco), et selskap som utvikler prosjektorer, til PE-selskapet Hercules i 2009 og innkasserte rundt 200 millioner i gevinst, er det blitt spist av egenkapitalen i Eker Group.

Siden 2010 har Eker Group et samlet resultat før skatt på negative 28,6 millioner kroner, der 2013 og 2014 var år med positivt resultat.(Vilkår)

– Det er lenge siden markedet har vært så bra
Bård Eker viser tre biler i Genève. Samlet har de over 4000 (!) hestekrefter.
02:04
Publisert: