Jeg liker å gjøre investeringer som er upopulære blant andre investorer. Så hvorfor kjøpte jeg ikke tyrkiske statsobligasjoner i fjor? De ga jo kjempehøy rente, og liren fikk norske kroner til å fremstå som en sterk valuta.

Når man investerer, er incentiver en faktor man ikke bør ignorere. Siden president Recep Tayyip Erdogan ikke hadde noen incentiver til å føre en stram penge- og finanspolitikk, fordi gjenvalg i år hadde prioritet foran alt annet, var tyrkisk valuta og statspapirer uaktuelle å kjøpe for meg.