Eldar Sætre (64) har tilbrakt hele sitt yrkesaktive liv i Equinor, de siste 13 årene i konsernledelsen og de siste seks årene som konsernsjef. Det har gitt Sætre en pensjon de fleste kan se langt etter.

I årsrapporten for fjoråret sto Sætres pensjonsforpliktelser ved inngangen til 2020 oppført til 14,655 millioner dollar i nåverdi. I norske kroner utgjorde det da 129 millioner kroner.

Av rapporten fremgår det at Sætre sammen med Arne Sigve Nylund (konserndirektør for utvikling og produksjon Norge), Margareth Øvrum (konserndirektør for utvikling og produksjon i Brasil) og Timothy Dodson (tidligere konserndirektør for leting) ved inngangen til 2020 var medlemmer av den lukkede ytelsesordningen.