I 44 dager sto børsnoterte Element uten revisor.

I slutten av november i fjor meldte daværende styreleder Lars Beitnes at forholdet med revisor EY, tidligere kjent som Ernst & Young, hadde surnet. Det ble jobbet med å få inn PwC som ny revisor, men de trakk seg kort tid etter. Samtidig trakk selskapets finansdirektør seg.

Det ble jobbet intensivt med å finne en ny revisor for selskapet. Utad ble revisorjakten fremstilt som ganske udramatisk, men i et brev sendt til Finanstilsynet fremstår situasjonen langt mer alvorlig.

«I fare for å bli tvangsoppløst»

I en børsmelding 26. november virket Elements administrerende direktør Cecilie Grue nokså positiv.

– Vi understreker at regnskapenes integritet ikke er utfordret på noe punkt og jeg er trygg på at vi vil finne en god løsning. Jeg ser frem til å oppdatere våre aksjonærer på utviklingen, sa hun.

Tre uker senere sender hun et brev til Finanstilsynet. Det er innledet med «Unntatt offentlighet».

I brevet, som DN har fått tilgang til, mener hun EY har fratrådt sitt revisoroppdrag uten rettslig grunnlag.

«Dette har medført alvorlige konsekvenser for selskapet, og selskapet står i fare for å bli tvangsoppløst. Gitt foreliggende situasjon, synes det svært krevende å engasjere ny revisor», skriver Grue.

Hun ber samtidig Finanstilsynet ta stilling til om revisjonsselskapet har handlet i samsvar med revisorloven i forbindelse med at de trakk seg fra revisjonsoppdraget.

Kunne ikke oppfylle sine plikter

Element har ønsket å lansere en kryptovaluta/token som skal sikres i selskapets jernmalm og nikkel i bakken. Selskapet har også inngått en avansert låneavtale med fondet Alpha Blue Ocean. Låneavtalen har gradvis vannet ut aksjonærene og aksjekursen har falt kraftig.

Element har sett etter flere alternativer for å styrke «finans- og regnskapsfunksjon». Samarbeidet med EY skal ha blitt trøblete.

I et brev EY har sendt til Finanstilsynet skriver partner Jan Wellum Svensen at de den 21. november ga Element beskjed om at de vil fratre som revisor for selskapet. De tok i bruk følgende ledd i revisorloven:

«Dersom det ikke foreligger forhold som nevnt i første ledd har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter denne lov eller det foreligger andre særlige grunner».

DN har vært i kontakt med Svensen. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Mener de brøt loven

I Elements børsmeldinger blir revisorbyttet forklart med at det var utfordringer i samarbeidet mellom selskapet og revisor.

Cecilie Grue, som tidligere har jobbet som partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, mener at EY ikke hadde rett til å frasi seg oppdrag med begrunnelsen som er oppgitt, og at revisjonsselskapet dermed har brutt revisorloven. Grue mener også de har brutt den delen av loven som sier at revisor skal gi rimelig forhåndsvarsel før den sier fra seg oppdraget.

«Vi presiserer at vår henvendelse til Finanstilsynet datert 14. desember 2018 er å anse som en klage på Ernst & Young for brudd på revisorloven.», skriver Grue.

Finanstilsynet har i et brev den påfølgende dagen svart at de ikke er et formelt klageorgan, men står fritt til å følge opp innkomne klager.

Grue: «Avhengig av tillit»

Cecilie Grue mener de har overholdt sin informasjonsplikt til markedet. I en epost til DN forteller hun sin oppfatning av revisorjakten.

«Vi mener EY ikke hadde anledning til å fratre oppdraget, blant annet fordi alle forholdene de hadde påpekt var håndtert. PwC var godt kjent med hvorfor EY trakk seg (de hadde samtaler med avtroppende partner i EY nettopp for å sikre at de hadde all relevant informasjon) og ga likevel et tilbud om å påta seg revisoroppdraget. PwC trakk derimot sitt kandidatur som en følge av omdømmerisikoen knyttet til en artikkel i Dagens Næringsliv om et påstått søksmål mot tidligere styreleder i Element. Altså et forhold som ikke berørte regnskapene», skriver hun.

Grue mener det skapte stor usikkerhet i markedet da PwC trakk sitt tilbud og EY varslet at de ville trekke seg.

«Et selskap er avhengig av tillit og det ble stilt spørsmål ved om Element faktisk ville lykkes med å engasjere en revisor. I ytterste konsekvens kan en slik prosess medføre tvangsoppløsning», skriver Element-sjefen.

PwC ønsker ikke å kommentere saken.

Ny revisor med syv ansatte

Element fant til slutt sin revisor.

25. januar ble Plus Revisjon klubbet igjennom som ny revisor på en ekstraordinær generalforsamling. Den nye revisoren har totalt syv ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 9,4 millioner kroner.

I henhold til revisorloven er tidligere revisor, altså EY, pliktig til å gi beskjed til Plus Revisjon dersom det foreligger forhold som tilsier at ny revisor ikke bør påta seg oppdraget – og det skal skriftlig opplyses om begrunnelsen for fratreden.

– Taushetsplikten overfor våre klienter gjør at vi ikke kan kommentere enkeltoppdrag, skriver daglig leder Bent Wessel Eide i Plus Revisjon i en tekstmelding til DN.

Grue sier at Plus Revisjon er i rute med revisjonen for 2018.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rockestjerne og milliardær krangler om Live aid-konsert
Eks-Pink Floyd-stjerne Roger Waters går kraftig ut mot milliardær Richard Bransons støttekonsert.
01:34
Publisert: