–Selv om vi i teorien kunne ha skrudd av olje- og gasskranene i morgen tidlig, ville det gitt en enorm negativ innflytelse på økonomisk vekst, spesielt i de mest trengende økonomiene. Det ville vært flott for miljøet, men det vil også kunne holde mennesker i fattigdom mye lenger, forteller Jason Channell fra den amerikanske storbanken Citi.

Channell bærer tittelen «Global Head of Citi's Sustainable and Responsible Investment research team» i Citi.

– Er fattigdomsperspektivet en sammenheng som blir oversett eller underkommunisert av klimaforkjempere?

– Vi har alltid behov for «evangelistene» og de tidlige pådriverne, men det er ikke alltid løsningene deres er realistiske, svarer Channell.

Selv om bærekraftssjefen mener det er tidlig å slutte med å ta opp olje – selv om det ville vært bra for miljøet – er han klar på hvorfor bedrifter bør tenke på blant annet bærekraft i sine investeringer:

– Fordi det er «good business».

Skeptisk til finansteori

«Environmental, Social and Governance» (ESG) handler om næringslivsaktører som setter tiltak rundt eksempelvis miljø, styringsdyktighet og likestilling som viktige kriterier når de vurderer hvor penger skal investeres.

Channell mener klassisk finansteori om at prioritering av visse type selskaper eller bransjer kan begrense fortjenesten, ikke alltid stemmer.

Stort sett mener han det er omvendt, og at bærekraft og profitt ikke lenger kan behandles som to separate løp. Han peker på ulike typer luksusprodukter, der forbrukere har fått mer informasjon om alt fra materialinnhenting, fabrikkforhold og dyrevelferd, som aktuelle eksempler.

– Fra et markedsperspektiv vil verdisettingen av et selskap bestemmes av mengden varer man selger, som igjen styres av brukermønster. Holdningsendringene i samfunnet viser at kunder ikke vil betale for varer som har dårlig opphav, eksempelvis i form av råvarerinnhenting eller produksjon. Et populært, sterkt og bærekraftig selskap vil også være i stand til å ta bedre betalt for produktene, som igjen øker lønnsomheten, sier Channell.

Venter på «vippepunktet»

Samtidig ser han at det er opptil de ulike aktørene å vurdere hva de anser som bærekraftige investeringer. En av de mest omstridte blant slike investeringer, nemlig oljen, går foreløpig ikke under kategorien av varer man kan klare seg uten.

– Er oljen blitt en risikobransje?

– Som et transportdrivstoff er oljen en åpenbar risikobransje når man ser på hvilken omstilling bransjen er inne i, og «vippepunktet» mellom når det er mest lønnsomt å investere i fornybare kilder kan komme raskere enn vi tror. Samtidig skal olje fortsatt konsumeres i flere tiår, sier Channell.

Taus om Oljefondet

Hans beste råd til norske bedrifter som vil tydeligere inn på «ESG-arenaen» er at de tar en ny runde for å finne ut hva samarbeidspartnere er opptatt av når de investerer.

Sine egne samarbeidspartnere er Channell mindre snakkesalig om.

– Er det norske Oljefondet i tråd med bærekraftig styring?

– Vi jobber med Oljefondet, og jeg det ville vært uryddig av meg å uttale meg om dem. Det er kjent at de har gått ut av kull, og at de ser på måter å gjøre samme type grep innen olje.

– Burde de ha gjort mer?

– Jeg har sett bevis på at de tar utfordringene på alvor. Noe mer detaljer kan jeg ikke gi uten å gi ris – eller ros – til en partner, svarer han.

Derimot håper han norske bedrifter kan jobbe med å orientere seg om hvordan de kan bidra til at FNs bærekraftsmål blir nådd.

Under denne ukens høynivåtreff i FN, sa Telenor-sjef Sigve Brekke til DN at det ikke er noen motsetning mellom å jobbe med utviklingsmålene og å drive god forretning. Nordea-leder Thorodd Bakken har tidligere snakket om det samme.

– I løpet av de neste tiårene vil en ny befolkning tilsvarende det seksdoble av USAs innbyggere bo i byer. Det er en enorm utfordring, men også en enorm mulighet i form av tilretteleggelse for industri og infrastruktur. Jeg håper næringslivet vil bruke bærekraftsmålene som en måte å posisjonere seg for fremtiden på, sier Channell.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette er verdens største fest
DNs kommentator Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor og hvordan.
01:45
Publisert: