Nordsjøoljeprisen brent vaker rundt 60 dollar fatet, etter å ha svekket seg nær 30 prosent fra toppnivået på over 86 dollar fatet så sent som i oktober.

Brått har bekymringer for Iran-sanksjoner, bortfall av produksjon fra Venezuela, og frykt for svakere vekst i verdensøkonomien, blitt erstattet med utsikter til overproduksjon.

Derfor var også produksjonskutt på agendaen for Opec-toppmøtet i Wien forrige torsdag, der oljekartellet varslet en reduksjon i den daglige oljeproduksjonen på 1,2 millioner fat i 2019.

I forkant hadde også Russland, storprodusenten som står utenfor Opec, signalisert at samarbeidet med Saudi-Arabia-dominerte Opec fortsetter.

«Et gulv»

Det internasjonale energibyrået (IEA) mener budskapene ser ut til å ha virket.

«Så langt ser råoljeprisen brent til å ha funnet et gulv, og holder seg tett på 60 dollar fatet, omtrent på samme nivå som da oljeministrene møttes», skriver IEA i sin månedsrapport for november, som ble offentliggjort torsdag morgen.

Der påpeker også IEA at Opec-møtet, der også oljeministre fra ikke-medlemsland var til stede, var en nyttig påminner om at Russland, Saudi-Arabia og USA er de dominerende aktørene i oljemarkedet. Samlet står de for 40 prosent av den globale oljeproduksjonen.

«Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia er nå basis for produksjonsstyringen i disse to landene, som har en sterk evne til å svinge produksjonen den ene eller andre veien. Ytterligere oljeprisfall vil sette deres statsbudsjetter under sterkt press», skriver IEA.

Fremtidig joker

For USA, verdens største konsument, er situasjonen noe annerledes. Der ønskes lavere oljepriser velkommen, samtidig som at de fortsatt må være høye nok til å oppmuntre til investeringer, påpeker energibyrået.

I utgangen av november var også USA netto eksportør av råolje og oljeprodukter for første gang på 27 år.

«Etter hvert som produksjonen vokser trutt, vil også nettoimporten falle og økt amerikansk ekspert vil gi konkurranse i mange markeder, inkludert i enkelte av landene som møttes i Wien i forrige uke», skriver IEA.

Amerikansk skiferoljeproduksjon har hatt en eksplosiv vekst, men i stor grad vært forhindret fra å tilflyte verdensmarkedet på grunn av flaskehalser i rørsystemet som bringer oljen ut til kysten. Følgelig har amerikanske oljelagre vokst.

Råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB mener transportsystemet på land i USA heller ikke vil bedre seg med det første.

«Amerikansk skiferoljeproduksjon fortsetter å vokse i Permian-bassenget, men rørkapasiteten er full og nye rørledninger vil ikke være på plass før sent i 2019», skriver han i en oppdatering onsdag.

Håpefull

IEA gjør få endringer i sine vurderinger av oljemarkedet i november-rapporten. Energibyrået venter etterspørselen å vokse med 1,3 millioner fat dagen i 2018, til 99,2 millioner fat per dag, men påpeker at det er tegn til seneffekter av høyere oljepriser i enkelte land.

For 2019 venter IEA, som sist, etterspørselen å øke med 1,4 millioner fat per dag, til 100,6 millioner fat, tross i at oljeprisen har falt kraftig siden oktober.

Opec produserte i november 33,03 millioner fat per dag.

Veksten i oljeproduksjonen utenfor Opec i 2018 estimeres til 2,4 millioner fat per dag, totalt 60,4 millioner fat per dag, noe opp fra forrige rapport.

Oljeproduksjonen utenfor Opec er noe nedjustert for 2019, til 61,9 millioner fat per dag, delvis på grunn av ventede produksjonskutt fra Russland og lavere vekst i Canada.

«Tiden vil vise hvor effektiv den nye produksjonsavtalen vil være for å rebalansere oljemarkedet. Neste møte blant Wien-partnerlandene finner sted i april, og vi håper at perioden imellom er mindre volatil enn har vært tilfelle hittil», skriver IEA.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Usikker på hva slags portvin du skal velge til jul? Da har DNs vinekspert noen tips til deg
00:00
Publisert: