Den tidligere BCG-konsulenten Sverre Steensen (43) slo seg opp med praktiske duppeditter i butikkjeden Enklere Liv, et selskap som ble en gjenganger på DNs gasellelister. Steensen forlot selskapet i 2015, og skilte da lag med de andre eierne for å satse videre på produktutviklingsselskapet Unikia.

«Jeg ville satse på utvikling, de ville satse på butikk. I stedet for å fortsette å være uenig, tok jeg med meg ti industri- og tjenestedesignere og 150 av produktene våre over i utviklingsselskapet vårt Unikia, som jeg nå eier alene», har Steensen sagt til Budstikka tidligere.

Opprydding og refinansiering

DN skrev mandag at Enklere Liv har tapt 154 millioner kroner på to år, og at de nye eierne sier de har måttet rydde opp og refinansiere selskapet.

Heller ikke i Steensens nye selskap Unikia går tingene på skinner.

Ifølge det ferske fjorårsregnskapet tapte selskapet mer enn 40 millioner kroner før skatt i fjor, etter å ha omsatt for 35 millioner kroner. Det er en forverring av situasjonen fra året før, da omsetningen var nesten dobbelt så høy og underskuddet bare 12 millioner kroner.

Steensen besvarte ikke DNs henvendelser tirsdag, men skriver i årsberetningen:

«2016 var et år preget av etablering av ny struktur, egen distribusjon, markedsføring og utvikling av nye produkter for fremtiden».

Henter mer kapital

Underskuddet tynget egenkapitalen i selskapet, som ved årsskiftet var på fattige 11 millioner kroner. Steensen selv bidrar gjennom å gjøre gjeld han har gitt selskapet om til egenkapital, samt at selskapet ved regnskapsavleggelsen 30. mai sa det planla å hente inn 7,2 millioner kroner i ny kapital fra nye aksjonærer. Nye eiere har også gitt et konvertibelt lån på 1,8 millioner kroner.

Unikia, som blant annet selger edderkoppfangere og plast-kokelokk, har stengt sin butikk i de ærverdige lokalene ved siden av Grand Hotel og Stortinget i Oslo sentrum, og har nå bare én butikk – på Byporten ved Oslo sentralstasjon – samt en nettbutikk.

«I 2017 har selskapet endret strategi og redusert kostnader betydelig. Selskapet vil fokusere på kommersialisering av den nye produktporteføljen og utvide distribusjon i nye kanaler og markeder», skriver Steensen som alene har undertegnet årsberetningen. 

Han legger til grunn bedre marginer og lavere kostnader i budsjettet for i år.

Regnskapet for 2016 er belastet med 24 millioner kroner i nedskrivninger, «av forsiktighetsprinsipp», ifølge årsberetningen. Tidligere balanseførte kostnader til forskning og utvikling var ved årsskiftet verdsatt til 19 millioner kroner.

Det fremgår samtidig at Unikia har 22 millioner kroner i såkalt utsatt skattefordel, men at den ikke blir balanseført.

«Begrunnelsen for at utsatt skattefordel ikke er balanseført er at historiske resultater skaper tvil om at fremtidige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte skattefordelen», heter det i regnskapet.(Vilkår)