Det svenske oppkjøpsfondet EQT selger forsyningsbasen på Mongstad til et selskap eid av det norske oppkjøpsfondet HitecVision. Partene er enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsbeløpet, så prisen er hemmelig men aktører i markedet forteller at prisen er rundt fire milliarder kroner. EQT har kun eid Norges største oljebase i to og et halvt år, og sitter etter det DN erfarer igjen med en betydelig gevinst. Kjøper er det Oslo-baserte eiendomsselskapet Asset Buyout Partners (ABP) som er eid av det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision. ABP ledes av Oslo-mannen William Wittusen som tidligere har jobbet med eiendom i Aker-systemet og Union Gruppen.

– Oppkjøpet av Mongstad Group er et viktig skritt fremover i ABPs langsiktige strategi. Porteføljen styrker selskapets posisjon og konkurransekraft gjennom eierskap og tilstedeværelse ved to av de sentrale forsyningsbasene for olje- og gassindustrien i Norge, sier Wittusen.

– Transaksjonen styrker relasjonen til flere av våre viktigste kunder, og øker selskapets vekstmuligheter vesentlig, legger han til.

800 meter kai-lengde

Driften av anleggene skal fortsette som før. Mongstad Group eier anlegg og eiendommer på Mongstad og Dusavik, to av de største supply-basene i Norge som forsyner 30 olje- og gassfelt i Nordsjøen. I transaksjonen inngår rundt 1,2 millioner kvadratmeter tomt og infrastruktur inkludert røranlegg for forsyning av bulk, 120 000 kvadratmeter med industrianlegg for forsyninger til olje- og gassaktivitet, samt 800 meter i total kai-lengde. I tillegg er det regulert eiendomsmasse på i alt 370 000 kvadratmeter som gir ekspansjonsmuligheter for eksisterende og nye leietagere.

Statoil største leietager

Mongstad og Dusavik er viktige baser for Statoils aktiviteter i Nordsjøen, og Statoil er den sentrale og største leietageren. Andre store leietagere er CCB Mongstad, PSW Technology, WellConnection, NOV, Halliburton, North Atlantic Drilling, Archer, GE Oil & Gas, Schlumberger, Halliburton og andre. De fleste med langtids leieavtaler. CCB Mongstad fremleier til rundt 30 aktører, herunder Aibel, Baker Hughes, Bilfinger, COSL, Halliburton, KCA Deutag, Songa, Odfjell Drilling, Schlumberger, Wintershall, NOFO og SAR.

– Vi ser økende aktivitet i olje- og gassindustrien, og gleder oss til å fortsette reisen med ABP for ytterligere å forbedre våre tjenester og kapasitet som en ledende utleier av havneområder og infrastruktur knyttet til forsyningsvirksomhet, sier konsernsjef Tore Notø Johnsen i Mongstad Group.

EQT kjøpte av Mohn-familien

Det er infrastrukturfondet til EQT som har eid basen og nå selger det videre. EQT kjøpte basen av Bergens rikeste familie, Marit og Trond Mohn, gjennom deres selskap Wimoh Invest.

– Vi tror at ABP vil være en god fremtidig eier av Mongstad Group, som en anerkjent industriell investor med spesialkunnskap om olje og gass industrien og dets kunder, sier partner Masoud Homayoun hos EQT Partners AB, investeringsrådgiver til EQT Infrastructure II.

– ABPs dedikerte fokus og markedsposisjon er et godt utgangspunkt for å videreutvikle Mongstad Group på en god måte, også til fordel for sentrale interessenter, inkludert Statoil og CCB Mongstad, legger han til.

Sluttføringen av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.(Vilkår)