I slutten av april i år oppsto det et oljeutslipp fra Equinors innretning Gullfaks C. I etterkant av hendelsen har Petroleumstilsynet gransket Equinor og har nå ferdigstilt sin rapport.

Ifølge en melding fra tilsynet har de identifisert alvorlige brudd på regelverket og gitt pålegg til Equinor.

Petroleumstilsynet har avdekket tre avvik, blant annet manglende risikovurdering, i tillegg til å identifisere to forbedringspunkter. Pålegget tilsynet har gitt er å gjennomgå interne krav i selskapet og etablerte rutiner på Gullfaks C.

Utslippet skjedde i forbindelse med oppstarten av produksjon på undervannsanlegget Tordis. Etter en fire dagers planlagt nedstenging oppsto et oljeutslipp. Oljeflaket ble anslått til å være 3500 x 500 meter og ble liggende på plattformens nordside.

– Vi tar hendelsen på Gullfaks alvorlig, og vi gjorde strakstiltak for å hindre at lignende hendelser skulle inntreffe mens vi ventet på funnene i Petroleumstilsynets granskning. Vi vil følge opp funnene tilsynets og vår egen granskning, og vi vil etterkomme pålegget innen fristen som er satt, skriver pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor i en epost.

Kalt inn i 2019

Equinors Gullfaks-felt har tidligere blitt stemplet som en miljøversting. For to år siden kalte Miljødirektoratet inn oljeselskapet på teppet etter gjentatte brudd på miljøregler.

Gullfaks-feltet i Nordsjøen ble bygget ut på 80-tallet, og er en av de historiske gigantene på norsk sokkel. Men det er også et av feltene som har størst utslipp av olje i den ordinære driften, blant annet på grunn av de store mengdene med vann som følger med i produksjonen, og som også inneholder hydrokarboner.

I 2019 påpekte også Equinor-ledelsen at alderen på infrastrukturen er med på å forklare at Gullfaks er blant feltene som har høyest utslipp både til luft og vann. Samme året fikk Equinor forlenget tillatelsen for alle tre Gullfaks-plattformene til 2036.

Åpnet for tidlig

Den direkte årsaken til hendelsen i april var at vannutløpet i en separator på Tordis ble åpnet for tidlig, og at olje fulgte med i vannutløpet og videre gjennom et renseanlegg og ut i sjøen, skriver tilsynet.

I tillegg nevner Ptil svekkelser på måleutstyr, manglende risikovurdering av forskjellige forhold, mangler ved dokumentasjon og at kontrollromoperatørene fikk mye å forholde seg til på en gang under oppstarten av Tordis.

Fristen for å etterkomme pålegget er 30. september.

– Må anmeldes

Naturvernforbundet mener at utslippet burde anmeldes til politiet av Miljødirektoratet.

– Jeg skulle ønske dette var en enkelthendelse, men dessverre slipper norsk oljeindustri til stadighet ut store mengder giftige kjemikalier og oljer hvert år. Det kan de gjøre fordi det ikke får noen konsekvenser for selskapene, sier forbundets leder Truls Gulowsen i en pressemelding.

– Dette er et brudd på forurensningsloven og miljøkriminalitet. Det må anmeldes, etterforskes og straffes som all annen kriminalitet.

Miljødirektoratet sier tirsdag at det ikke har bestemt hvordan etaten skal følge opp hendelsen.

– Petroleumstilsynet har gransket hendelsen og funnet avvik fra regelverket på deres myndighetsområde om forebygging og styring. Granskningsrapporten ble offentliggjort i dag. Miljødirektoratet ser på rapporten og vil ha en gjennomgang med Ptil, før vi beslutter vår oppfølging på vårt myndighetsområde, skriver direktoratet i en epost.

Equinor har de siste månedene fått hard kritikk fra både myndigheter, politikere og miljøvernere for flere hendelser, spesielt på landanleggene sine.

I fjor høst var det alvorlige branner på gassanlegget på Melkøya og metanolfabrikken på Tjeldbergodden, samtidig som det kom en granskningsrapport fra Equinor om langvarige oljelekkasjer på raffineriet på Mongstad. Selskapet har i etterkant fått sterk kritikk fra både Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet for disse hendelsene.

Konsernsjef Anders Opedal innrømmet tidligere i år at Equinors kostnadskutt i kjølvannet av oljepriskrisen som startet i 2014, kan ha hatt en innvirkning på sikkerheten i selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.