Flere sentrale personer i meglerhuset Nordic Securities er involvert i et nytt søksmål fra kunder i meglerhuset. Kundene er senere også blitt med som aksjonærer i morselskapet The Nordic Group (TNG).

Advokat Tore Hjelseth representerer 21 personer som har stevnet syv sentrale og navngitte personer i meglerhuset og TNG. Stevningen ble levert inn tidlig i februar til Oslo tingrett.

– Mine klienter har tapt mye penger fordi de kjøpte aksjer i TNG på anbefaling fra meglerhuset. Vi mener sentrale personer i de to selskapene ikke har fulgt opp regler for å beskytte investorer og sikre at kundenes interesser blir ivaretatt, sier Hjelseth.

Det er nåværende og tidligere styremedlemmer i Nordic Securities og TNG, samt daglig leder i meglerhuset, som er med i søksmålet. Blant disse er gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes.

– De to gründerne står i en særstilling i denne saken som hovedeiere i TNG og selgere av aksjer til flere av kundene som går til sak, sier Hjelseth.

Egenæs og Tangenes har ikke besvart DNs henvendelser om dette søksmålet torsdag.

Fem av de saksøkte er representert av advokat Trym Aass i Glittertind, og han skriver i en epost:

«Da det er anlagt søksmål, ønsker vi ikke å forhåndsprosedere saken i media. Våre klienter tar imidlertid avstand fra de påstander som er fremsatt i stevningen.»

23 millioner kroner

Tidligere i uken ble det kjent at Økokrim har gjennomført razzia i meglerhusets lokaler, gjort flere avhør og siktet flere sentrale personer i Nordic Securities. Det skjedde etter en anmeldelse fra Finanstilsynet i fjor. Tilsynet skriver i anmeldelsen at meglerhuset har «grovt tilsidesatt kunders interesser ved salg av TNG-aksjer».

Etter det DN forstår, ble stevningen fra de 21 kundene levert inn før Økokrim aksjonerte sist uke.

– Stevningen berører de samme forhold som er omtalt i Finanstilsynets rapport da konsesjonen til foretaket ble inndratt i fjor. For mine klienter har det vært helt ny informasjon å lese om hvordan aksjesalget i TNG har foregått, sier Hjelseth.

Stevningen legger til grunn et samlet tap på 23 millioner kroner.

– De 21 kundene går til individuelle søksmål. Beløpet er samlet tap på investeringene for alle kundene, sier Hjelseth.

Aksjesalget i TNG er også helt sentralt i anmeldelsen fra Finanstilsynet til Økokrim. Tilsynet mener foretaket har brutt reglene om god forretningsskikk og er veldig kritisk til flere sider ved aksjesalget.

«Tilsynet har ikke tidligere kommet over verdipapirforetak som har deltatt i salg av unoterte aksjer i egen eller tilknyttede selskapers virksomhet i den målestokk det her er snakk om», skriver tilsynet i anmeldelsen, og legger til:

«Tilsynet vurderer forholdene som langt grovere enn i tidligere tilbakekallssaker».

Advokat saksøkt

Hjelseth mener styret i både Nordic Securities og TNG har hatt spesielt ansvar for at reglene ble overholdt.

– Derfor er flere navngitte personer i styrene med i søksmålet, sier han.

En av de saksøkte er advokat Leif Tore Rønning i Simonsen Vogt & Wiig. Han var styreleder i Nordic Securities i ett år frem til september 2015 og har vært meglerhusets advokat i flere år. Han gikk ut av styret få måneder før Finanstilsynet gjorde stedlig tilsyn i meglerhuset i desember 2015.

– Jeg er overrasket over søksmålet, og mener det må bero på en misforståelse at jeg er trukket inn i saken. Jeg har vært opptatt av korrekt ivaretagelse av eventuelle interessekonflikter som kunne oppstå i konsernrelasjonene, og har aldri godkjent at Nordic Securities as skulle bistå med salg av aksjer i The Nordic Group as, skriver Rønning i en epost. (Vilkår)