Gründer og investor Erik Langaker (56) tjente over 180 millioner kroner i fjor for familiens holdingselskap Vestland Invest og omtrent 60 millioner på sitt andre selskap, Enigma Kapital.

Det kommer frem i selskapenes årsrapporter.

Langsiktige verdier

– Det var et godt år for både Vestland-systemet og Enigma Kapital. Det er jo slik at jeg har en ganske konsentrert portefølje, der jeg stort sett sitter som styreleder i selskapene og arbeider med å bygge langsiktig verdi, sier Langaker.

Vestland Invest endte fjoråret med et årsresultat på 181,5 millioner kroner, en bemerkelsesverdig oppgang fra 19,9 millioner i 2018.

Enigma Kapital fikk på sin side et overskudd på 59,8 millioner kroner, opp fra et lite underskudd året før.

Overskuddet skyldes blant annet at det har solgt flere private selskaper.

– Så er det slik at verdiene fra verdipapirer i private selskap stort sett ikke blir synlige før du selger, trekker Langaker frem.

Solgte seg ut

Blant annet har Langaker solgt seg ut av selskapet Euro Parking Collection (EPC). Selskapets forretningsidé er å spore opp utenlandske bilister som ikke har betalt parkeringsgebyrer og bompenger. Oppdragsgiverne er store aktører som Transport for London og Statens vegvesen.

– I 2019 fusjonerte vi EPC med et stort amerikansk selskap og tok det på Nasdaq. Jeg var heldig og solgte over 90 prosent i løpet av forrige år før Covid kom og sendte kursen langt ned.

Langaker solgte også børsnoterte Datarespons i fjor, som hadde steget med over 80 prosent.

– Fra opprinnelig inngangsverdi fikk vi mer enn tidoblet pengene, så det ble veldig bra.

Ifølge Langaker fikk Vestland i tillegg en balanseoppskrivning på CMR Surgical, der han var styreleder frem til årsskiftet. Selskapet skal i september i fjor ha hentet inn 220 millioner pund på en god prising. Langaker sitter med omtrent 1,6 prosent av aksjene.

– Det er den som er lagt til grunn i verdsettelsen i våre regnskap for 2019. Selv om jeg nå er ute av styret har jeg veldig stor tro på at selskapet vil fortsette å utvikle seg flott i årene som kommer, og Vestland Invest har også i 2020 investert ytterligere.

Tro på porteføljen i 2020

Langaker har satset stort på teknologiaksjer og aksjer i helsesektoren. Det gir avkastning i år.

– Covid skaper naturlig nok kortsiktige operasjonelle utfordringer for oss alle, men jeg har tro på at en portefølje med gode helsetech og andre teknologiselskaper vil komme styrket ut av krisen. Disse forandringene og utfordringene fører til flere muligheter og raskere adopsjon av nye løsninger, sier investoren.

Han trekker frem at det i 2020 særlig er aksjene Brandmaster og Zalaris han har tro på.

Vestland Invest og Enigma Kapital er Langaker-familiens holdingselskaper, der Erik Langaker eier 100 prosent av aksjene.

– Målbildet for Vestland-systemet er å bygge verdier som lite privat PE-fond med sterkt fokus på å bidra til bedret drift og vekst i alle former. Vår fordel som familieselskap er at vi ikke har noen tidsbegrensninger og kan holde på gode selskap så lenge vi ønsker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.