Investor Erik Must og familien leverte i fjor et godt år gjennom konsernet Erik Must as. Det hadde en avkastning fra aksjebeholdningen på til sammen 634 millioner kroner, og endte med et resultat før skatt på 695 millioner kroner.

– Det var et godt år der høye ekstraordinære utbytter bidro positivt, sier Erik Must.

Must fulgte ikke opp rekordåret fra året før, men leverer det nest beste resultatet på 12 år. De siste fem årene har konsernet nå hatt et samlet overskudd på 2,6 milliarder kroner. Av selskapets bokførte egenkapital på fem milliarder er det meste i aksjer.

Verdien på alle de børsnoterte aksjene og aksjefondene er på 4,5 milliarder kroner, en vekst på i underkant av en halv milliard kroner fra 2016, og det er Oslo Børs-noterte selskaper som dominerer porteføljen.

Verdien er over to milliarder kroner høyere enn aksjene ble kjøpt for, ifølge årsregnskapet.

Ingen planer om gevinst

Must har ingen planer om store endringer i porteføljen fremover.

– Har du først lært et selskap grundig å kjenne og har tro på ledelsen og selskapet, ser jeg ingen grunn til å selge det, sier Must, og påpeker at de mener langsiktig og aktivt eierskap skaper best avkastning.

Mesteparten av børsverdiene er plassert i Arendals Fossekompani, Borregaard og Kongsberggruppen. Bioteknologiselskapene Nordic Nanovector og PCI Biotech står også for store deler av porteføljen. Konsernet er også største eier av det børsnoterte forlaget Gyldendal med nær 86 prosent av aksjene.

– Det vi legger vekt på ved investeringer er at selskapene har god ledelse. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Must, som sjelden gir kommentarer til media.

Must har også en portefølje med aksjer som ikke er børsnotert, og påpeker at disse er oppført til kostpris og ikke reell markedsverdi i regnskapet. Bokført verdi av disse aksjene er 486 millioner kroner.

En dårlig nyhet for Must-familien var nedleggelsen av meglerhuset Beringer Finance, under to år etter at det fusjonerte med Fondsfinans, som igjen ble startet av Must og kompanjong Kjell Chr. Ulrichsen på 70-tallet. Fondsfinans Kapitalforvaltning lever videre.

«Konkurransefortrinn»

Must mener det er mangel på aktive eiere i Norge.

– 80 prosent av eierne i det norske aksjemarkedet ønsker ikke å ta styreansvar. Som aktiv eier mener jeg derfor at vi har et konkurransefortrinn, sier Must.

De siste årene har Oslo Børs steget voldsomt og gitt flere investorer god avkastning. Must tror at de over tid vil fortsette å levere gode resultater fra aksjeinvesteringene sine.

– Hva som skjer på Oslo Børs vil jeg ikke kommentere, men vil heller si at vi har tro på selskapene vi har investert i, enten de er børsnoterte eller ikke.

Sansen for digitale gründere

Must har over flere år også hatt sansen for oppstartsselskaper som utvikler digitale tjenester. DN har tidligere omtalt at han satser på norske Convertelligence som utvikler såkalte «chatboter».

Nå satser han også ti millioner kroner på Recheckit gjennom en såkalt rettet emisjon. Det er et digitalt gründerselskap som leverer en spesialisert «Software As A Service» (SaaS) til sine kunder for økt nettsalg.

– Vi investerer i digitale selskaper med potensial for vekst. Vi prøver å tilføre selskapene kompetanse, og ønsker å representere et langsiktig og aktivt eierskap, sier Must.

– Nytt i den senere tid er at vi har tatt en aktiv eierrolle gjennom styrearbeid. Vi tror det kan føre til en gjensidig berikelse for alle parter, legger han til.

Erik Must kontrollerer selv 66 prosent av stemmene i Erik Must as, mens barna Christian og Trine eier flesteparten av aksjene med 40 prosent hver. Erik Must eier vel en femtedel av aksjene i NHST Media Group, som eier DN.(Vilkår)

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert: