Investor Erik Must og familien, som har et svært langsiktig perspektiv på sine investeringer, markerte 2020 som sitt beste år noensinne. Regnskapet for 2021 viser at familien i fjor nådde nye rekorder.

Familieeide Must Holding as, som er en av de største private investorene på Oslo Børs, fikk et resultat før skatt på 5,9 milliarder kroner i 2021. Det er en solid oppgang fra 2020, da årsresultatet var på 1,96 milliarder kroner.

Av regnskapet fremgår det at Must-familien tok ut et utbytte på 256,9 millioner kroner i fjor, som er en kraftig oppgang fra året før da utbyttet var på 44 millioner kroner.

Erik Must kontrollerer selskapet sammen med sine to barn Erik Christian Must og Trine Must.

Familieselskapet satser primært på industrielle investeringer, fondsforvaltning og forlags-, distribusjons- og bokhandelsvirksomhet. Must eier store poster i blant annet Arendals Fossekompani, Glamox, Borregaard, Elkem, Veidekke, Polaris Media og Kongsberggruppen. Must-familien er også en betydelig eier i NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv.

Resultathopp

Driftsresultatet endte på 5,89 milliarder kroner i fjor, en betraktelig oppgang fra 2020s 1,97 milliarder kroner. Must hadde driftsinntekter på 8,43 milliarder kroner i 2021, mot 4,27 milliarder året før.

– Vi er opptatt av aktivt og langsiktig eierskap, og hovedtyngden av resultatet er urealisert verdistigning og utbytter. Våre realiserte gevinster er en ubetydelig del av resultatet, sier Erik Must til DN.

Arendals Fossekompani, der Must er blant de største eierne, hadde en eventyrlig kursoppgang i fjor. Aksjen steg nær 170 prosent gjennom året. Også Kongsberggruppen, der Must også er en av de største eierne, steg kraftig i fjor.

Kongsberggruppen har hittil i år fortsatt oppover, og har steget rundt 30 prosent så langt i år. Arendals Fossekompani har på sin side falt med nær 30 prosent hittil i år.

Investoren påpeker at selskapets investeringsfilosofi bunner ut i langsiktig, ansvarlig og aktivt eierskap. Nå forbereder han seg på usikre tider.

– Det er betydelig usikkerhet i verden fremover og det er viktigere enn noen gang å være bunnsolid og kunne stå støtt gjennom stormen. Vi er godt rustet med solid egenkapital, ingen gjeld og god likviditet, sier Must og legger til:

– Fallet i markedet har ført noe mindre reserver i urealisert verdistigning, men kortsiktige svingninger er uten betydning da vi har en solid egenkapital og er gjeldfri, sier han.

Vil være gjeldfri

Must sier at han er spesielt opptatt av å ikke opparbeide noen form for gjeld.

– Vi har ikke lyst at en banksjef eller andre skal bestemme når vi må kjøpe eller selge aksjer, sier han.

Konsernets egenkapital var på mer enn 13 milliarder kroner ved inngangen til 2022, som gir en egenkapitalandel på 92 prosent. Det er nesten en dobling fra året før, da egenkapitalen var på 7,7 milliarder kroner.

– Vi har god likviditet så om nødvendig kan vi følge opp kapitalbehov i alle selskapene våre og til eventuelle nye investeringer, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.