Investor Erik Must og familien leverte i fjor et godt år gjennom konsernet Erik Must as.

Konsernet hadde en avkastning fra aksjebeholdningen på 409 millioner og endte opp med et resultat før skatt på 455 millioner.

– Det var et tilfredsstillende resultat, forteller Erik Must.

Til tross for et godt år for Must, går det ikke like bra som i 2017. Da leverte konsernet et overskudd på 695 millioner før skatt.

– I 2017 tok vi en del konsernbidrag fra datterselskaper og forskjellen er først og fremst å finne i bidrag fra datterselskaper, forteller Must om nedgangen i resultatet.

I løpet av de siste seks årene har konsernet hatt et samlet overskudd på over tre milliarder kroner.

– Jeg tror det er mangel på langsiktige investorer på børsen. Vi ønsker å være en langsiktig investor.

En stor del av verdiene i konsernet er knyttet til børsnoterte aksjer. Ved utgangen av 2018 hadde aksjene- og fondene Must har investert i en markedsverdi på over 4,3 milliarder kroner. Det er Oslo-Børs noterte selskaper som dominerer porteføljen.

Verdien på de markedsnoterte aksjene er verdt 1,6 milliarder mer enn anskaffelseskosten på aksjene, ifølge årsregnskapet.

Langsiktige investeringer

Mesteparten av børsverdiene er plassert i Arendals Fossekompani, Borregaard, Kongsberggruppen og Veidekke. Bioteknologiselskapene Nordic Nanovector og PCI Biotech står også for store deler av porteføljen. Konsernet er også største eier av det børsnoterte forlaget Gyldendal med nær 86 prosent av aksjene.

– Som vi alltid har vært er vi langsiktige-, aktive- og ansvarlig investor. Det er veldig sjelden vi forandrer sammensetningen av porteføljen. De fleste selskapene i porteføljen vår har vi hatt i 30 til 40 år.

Must forteller videre at det har gått tilfredsstillende også hittil i år, men at de med en langsiktig strategi ikke er så opptatt av kortsiktige svingninger fra kvartal til kvartal eller år til år.

– Vi går inn i valgkomiteer og styrer, og bidrar aktivt med å utvikle selskapene. Det er vår måte å investere på. Jeg tror det viktigste vi kan bidra med er å skape ro rundt selskapene, slik at de kan få gjennomført sin langsiktige strategi, uten å bli opptatt av eller lar seg påvirke av kortsiktige kursbevegelser.

Tar samfunnsansvar

I tillegg til det har Must også investert i en rekke unoterte verdipapirer, i denne porteføljen finner vi blant annet selskaper som Glamox, NHST Media Group og Oslo Børs Holding. Den bokførte verdien av disse selskapene er bokført til opprinnelig kostpris. Must mener det ligger en betydelig merverdi i denne delen av porteføljen.

– I Dagens Næringsliv har vi vært aksjonær helt siden 1972. Vi skiller mellom investeringer som har en ren kommersiell vinkling på og investeringer hvor vi føler vi har et samfunnsansvar. Jeg tror det er viktig å ha en fri og uavhengig presse og det vil vi gjerne være med å støtte, sier han om eierandelen i NHST Media Group.

Eierandelen i Glamox er bokført til anskaffelseskost til en verdi på 35,6 millioner, men den reelle verdien av selskapet er trolig langt høyere. Da Arendals Fossekompani solgte ut deler av sine eierandeler i Glamox for to år siden var selskapet priset til 2,7 milliarder. Erik Must as sitter fortsatt med en eierandel på over 20 prosent i selskapet gjennom Fondsavanse as. Hvilket betyr at verdiene i dette selskapet trolig er langt høyere enn de bokførte verdiene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.