Kritikk og skandaler knyttet til ESG – forhold i investeringsprosessen relatert til miljø (E), samfunn (S) og eierskap (G) – ble den store snakkisen i finans i sommer. Såkalt grønnvasking – å markedsføre vanlige fond som sosialt ansvarlige og bærekraftige ESG-produkter – er utbredt.