Gjennom dokumentlekkasjen Paradise Papers har Aftenposten fortalt historien om hvordan et av verdens største råvareselskaper – sveitsiske Glencore – kobles til korrupsjon knyttet til gruvevirksomhet i Kongo.

Glencore var den nest mest lønnsomme investeringen for Statens pensjonsfond – utland (oljefondet) i fjor. 13 milliarder norske oljekroner er plassert i selskapet.

– Vi har vært kjent med at Glencore har vært gjenstand for korrupsjonsanklager. Omtale om alvorlige korrupsjonsbeskyldninger er fanget opp, sier Etikkrådets leder Eli Anne Lund til NTB.

Framtidig horisont

Etikkrådet uttaler seg aldri om enkeltselskaper, bortsett fra ved tilrådninger om utelukkelse eller observasjon.

På generelt grunnlag sier Lund at når et selskap fondet har investert i havner i søkelyset, så er Etikkrådets blikk rettet framover.

– Vi vil finne ut hvordan selskapet har håndtert saken og ikke minst hva de gjør for å unngå å bli involvert i fremtidige saker. Våre vurderinger er fremoverskuende. Vi skal vurdere om det er uakseptabel risiko for at selskapet kan bli involvert i fremtidig korrupsjon, sier Lund.

Paradis-kriterier

Etikkrådet vurderer oljefondets plasseringer ut fra en lang rekke kriterier – alt fra produksjon av atomvåpen og tobakk til menneskerettighetsbrudd, miljøkriminalitet og korrupsjon.

– Det at et selskap har plassert midler i et skatteparadis, er ikke en del av kriteriene. Men i noen korrupsjonssaker ser vi at en del av de tvilsomme betalingene blir gjort i skatteparadiser. Slike regimer brukes av ulike årsaker, men dersom formålet er å skjule betalinger, er det et moment vi legger vekt på, sier Lund.

(©NTB)(Vilkår)