Under toppmøtet i Brisbane i Australia i helgen publiserte G20-landene nye retningslinjer som skal gjøre det enklere å finne ut hvem som er rettmessig eier av selskaper. Planen går ut på at myndighetene skal stille krav til selskaper og virksomheter om å ha åpent tilgjengelige opplysninger om eierforhold og struktur. Med de nye retningslinjene håper landene å bekjempe skatteunndragelse, korrupsjon og hvitvasking mer effektivt.

 

Ingen skal slippe unna

G20-landene foreslår blant annet at det opprettes nasjonale registre for «egentlige eiere». En slik kartlegging kan gjøre det vanskeligere å bruke skallselskaper og postboksselskaper i lavskatteland for å sluse bort overskudd som skulle vært beskattet. Medlemslandene oppfordrer også til å sørge for at informasjonen gjøres tilgjengelig for internasjonale organisasjoner.

-De nye retningslinjene kan implementeres via sentrale registre som gir innsyn i aksjonæropplysninger og viser hvem som eier selskaper og virksomheter, heter det i en offisiell uttalelse.

 

Storbritannia i spissen

Finanskrisen og medfølgende slunkne statskasser har gjort statsledere verden over langt mer pågående i skattekampen. Under søndagens forhandlinger ble det konkludert med at bekjempelse av skjult eierskap er felles global utfordring, skriver Financial Times. En rapport, ført i pennen av Verdensbanken i 2011, anslår at 70 prosent av alle korrupsjonssakene som ble avdekket i perioden of 1980 til 2010 involverte skjult eierskap gjennom holdingselskaper.

Storbritannias statsminister David Cameron har lenge stått i spissen for den internasjonale kampen mot skjult eierskap. Cameron vil at alle lands myndigheter skal være pliktige til å opplyse om selskapenes egentlige eier.

 – Vi trenger å vite hvem som eier og kontrollerer våre selskaper, ikke bare hvem som er de juridiske eierne, men hvem som egentlig drar de økonomiske fordelene av deres eksistens, sa Cameron i en tale tidligere i år.

Statsminister David Cameron mener det er en internajsonal oppgave å bekjempe skjult eierskap gjennom holdingselskaper
Statsminister David Cameron mener det er en internajsonal oppgave å bekjempe skjult eierskap gjennom holdingselskaper (Foto: Reuters)
 

Kina støtter forslaget

Det ble enighet om at det de nye retningslinjene på G20-møtet søndag etter at Kina trakk sin innvending mot planene.

I tillegg til større krav om åpenhet, har skattlegging av multinasjonale selskaper utviklet seg til å bli et brennhett tema internasjonalt: EU, USA og OECD har kjørt en offensiv kampanje mot skatteparadiser og hemmelighold, blant annet for å sikre skatteinngangen slik at velferdstjenester kan opprettholdes.

I september i år offentliggjorde OECD de første retningslinjene for hvordan land skal utforme nasjonale regler for skattlegging av multinasjonale selskaper. Målet er å hindre at multinasjonale selskapenes uthuler skattefundament ved å flytte overskudd til lavskattland for å vanne ut skattegrunnlaget. Google, Apple og Starbucks er blitt symboler på multinasjonale selskaper som benytter ulike lands skatteregler slik at de nesten slipper unna skatt.

OECD forsøker i første omgang å løse dette med at selskapene må oppgi tall for virksomheten i de enkelte land, slik at det blir lettere å se om de gjør noe som ikke er i tråd med reglene. Den største risikoen med den internasjonale revisjonen som nå er underveis av det globale skattesystemet, er at den politiske enigheten ikke holder når nasjonale skatteregler skal utformes.

Skandale for Junker

Lekkede dokumenter som ble offentliggjort i begynnelsen av november slår fast at over 340 multinasjonale selskaper har brukt Luxembourg som skatteparadis. Dokumentene viser at hundrevis av selskaper har kanalisert enorme summer til det lille storhertugdømmet, og på den måten spart mange titall milliarder kroner i skatt. I mange tilfeller skal selskaper ha sluppet unna med under én prosent skatt på overskudd.

Opplysningene kommer frem i en rapport fra The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), et globalt nettverk av gravende journalister med hovedsete i USA. Saken er svært pinlig for EU-president Jean-Claude Juncker, som har var statsminister i Luxembourg fra 1995 og helt frem til ifjor.

 

Les også :

  Samarbeid om skatt dnPlus

  EU-harme mot Luxembourg

Lekkasje avslører norsk skatteakrobatikk  

Oljefondet har lave skattekostnader i Luxembourg  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.