– Det skuffer meg at Børsen virker så lite villig til å fylle hele rollen sin, sier tidligere meglertopp Håvard Nesheim.

Finanstilsynet la torsdag frem den endelige rapporten etter ti måneders langt tilsyn av et utvalg Euronext Growth-børsnoteringer i 2020 og 2021. Tilsynet retter i rapporten en pekefinger mot Oslo Børs i forbindelse med behandlingen av flere av noteringene på lavterskelmarkedsplassen.

De seneste årene har mer enn hundre selskaper blitt notert på Euronext Growth, mange av dem med kort historikk og lave inntekter. Kravene som stilles til selskaper notert her, er lavere enn på den såkalte Hovedlisten på Børsen. Finanstilsynet har ved flere anledninger advart om risikoen knyttet til investering i aksjer notert på Euronext Growth.

I tilsynsrapporten som ble lagt frem torsdag skriver Finanstilsynet blant annet at Børsens behandling av opptakssaker, altså selskaper som vil børsnoteres, er preget av «til dels svært raske prosesser [ …]» og at «det må iverksettes tiltak for å sikre robuste prosedyrer og tilstrekkelig kontroll».

Oslo Børs har i forbindelse med tilsynet opplyst at det er relativt ordinært at saksbehandlingstiden forlenges, og snittbehandlingstiden skal ha vært rundt syv handelsdager i 2020 og 2021.

«Ren parodi»

Nesheim har tidligere vært investeringsdirektør i flere norske selskaper og analysesjef i Handelsbanken Capital Markets. Han tok i fjor et kraftig oppgjør med Euronext Growth, og etterlyste da strengere regulering.

– Noe av problemet er at Oslo Børs i stor grad avviker eller gir dispensasjon fra lavterskelkravene på Euronext Growth. I de tilfellene blir dokumentasjonen en ren parodi, sier han i dag.

Nesheim mener mange, og særlig hobbyinvestorer, blir skadelidende i et marked han beskriver som «et spill». Han håper Oslo Børs vil ta til seg tilsynets bemerkninger.

– Det heter jo at man skal legge frem informasjonsmateriale som er tilstrekkelig slik at investorer kan gjøre en verdivurdering av et selskap. Men det blir ikke gjort, for å si det sånn. Når man kommer med noen Powepoint-slides og et par intensjonsavtaler er det ingen som kan vurdere verdien på et selskap basert på det. Og det er tilfellet for en rekke av disse selskapene. Mange av de mangler også historikk, og det gjør det enda vanskeligere å skulle gjøre en fornuftig verdivurdering, sier Nesheim.

Børsdirektør Øivind Amundsen er blitt forelagt Nesheims uttalelser. Han skriver i en epost at han stiller seg uforstående til påstandene fra investoren.

– Jeg er fra tidligere klar over at Håvard Nesheim generelt er kritisk til Euronext Growth. Nå er det samtidig slik at både norske og europeiske myndigheter (EU) ønsker denne typen markedsplasser som skal sørge for at også yngre selskaper skal få tilgang til risikokapital, og dermed kunne bidra til å skape arbeidsplasser og delta i verdiskapningen generelt, sier Amundsen.

– Finanstilsynet har heller ikke avdekket noen grove eller konsesjonskritiske feil eller mangler under tilsynet av Euronext Growth, legger han til.

Utvider behandlingstid

– Det er ingen tvil om at det har gått for raskt, så den kritikken er jeg enig i. Her er det tapt store formuer, sier investor og forvalter Jan Petter Sissener.

Børsen utvider nå saksbehandlingstiden fra ti til 15 dager, og fra fem til ni for «fast track», fremgår det. I sitt tilsvar sier Børsen videre at det skal øke antall årsverk i noteringsavdelingen.

Jan Petter Sissener, investor og porteføljeforvalter.
Jan Petter Sissener, investor og porteføljeforvalter. (Foto: Fartein Rudjord)

Sissener er tydelig på at investorene skal ha beskyttelse. Han understreker samtidig at investorene selv har et eget ansvar for å vurdere risikoen når de investerer.

Hans viktigste ankepunkt er at det må stilles samme krav til rapportering for selskapene på Euronext Growth, slik som på hovedlisten. Investoren mener de samme reglene hva gjelder innsidehandel, flagging og shortregister bør gjelde på de to markedsplassene.

Finanstilsynet påpeker i sin rapport torsdag at det er et stort innsalg av ikke-profesjonelle investorer i mange av selskapene på Euronext Growth.

«Etter Finanstilsynets vurdering skjerper dette kravene til forståelig og utfyllende informasjon», heter det.

Vil tydeliggjøre regelverket

Tilsynet mener i rapporten at Børsen må treffe tiltak for å sikre at Euronext Growths regelverk oppfyller verdipapirhandellovens krav til «klart» regelverk.

«Regelverksstrukturen fremstår som forholdsvis komplisert og uoversiktlig, og deler av regelverket er også upresist eller vanskelig å tolke», står det.

– Jeg støtter alle forslag og krav som styrker rapporteringsplikten. Jeg kan ikke se noen grunn til at det skal være ulik praksis og krav, og jeg mener kravene må være de samme uansett handelsplattform, sier Sissener.

Samtidig mener han det er riktig at det stilles lavere krav til selskapene for notering på Euronext Growth enn på hovedlisten. Sisseners selskap har selv deltatt som hjørnestensinvestor i noteringene, blant annet i Flyr.

– Det er greit at det ikke stilles de samme kravene til resultater og historikk, fordi dette ofte er selskaper i oppstartsfasen som trenger kapital, sier Sissener.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.