Det mange lurer på er om norske bedrifter eller utenlandske bedrifter i Norge kan risikere tilsvarende tilbakebetalingskrav, som det man nå ser at Apple ble pålagt av Europakommisjonen. Ifølge Europakommisjonen skal Apple ha fått ulovlige skattefordeler gjennom tilpasset irsk skattelovligning.