I fjor sommer gikk it-selskapet Evry på børs etter noen års fravær. For mannen som hadde ansvaret for børsnoteringen, finansdirektør Henrik Schibler, ble dette en svært lønnsom affære.

I tillegg til lønnen på over tre millioner kroner, fikk han nemlig 20,4 millioner kroner i bonus i 2017, viser selskapets årsrapport som kom torsdag.

Bestemt på forhånd

DN har tidligere skrevet at finansdirektøren hadde rett til å få utbetalt 17 millioner kroner hvis børsnoteringen ble vellykket. Det ble ikke stilt noen andre krav enn at noteringen faktisk ble gjennomført.

– Schibler fikk 17 millioner kroner for arbeidet med børsnoteringen. I tillegg fikk han 3,4 millioner kroner i annen bonus, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til DN.

– Dette er en ekstraordinær bonus. Utover det har vi ingen kommentar, sier han.

Finansdirektøren selv ønsker heller ikke å kommentere saken.

Betalt i aksjer

Ifølge avtalen skulle 56 prosent av bonusen knyttet til børsnoteringen bli utbetalt kontant, mens resten komme i form av aksjer. Schibler eide ved slutten av fjoråret 794.358 aksjer i selskapet.

Aksjekursen har siden børsnoteringen steget med rundt ti prosent, fra rundt 28 kroner per aksjer til 30,70 kroner per aksje nå.

Da selskapet ble børsnotert 21. juni i fjor ble det verdsatt til 11,5 milliarder kroner ved noteringen. Markedsverdien er siden blitt redusert til 11,4 milliarder kroner.

Konserndirektør Bjørn Ivroth eide ved utgangen av fjoråret 4.059.404 aksjer. Konsernsjefen fikk i fjor en bonusutbetaling på 3,71 millioner kroner, i tillegg til lønnen på 4,3 millioner kroner.(Vilkår)

Derfor blir fripolisene dine forvaltet dårlig
Anita Hoemsnes forklarer deg hva fripoliser er og hvordan de best kan forvaltes.
01:53
Publisert: