Det er lett å misforstå finansielle markeder og finansielle institusjoners rolle i dem. Stein Sjølies innlegg i DN 2. desember illustrerer det.

Et faktum fra akademisk finans er at aktivt forvaltede fond over tid ikke kan slå en passiv referanseindeks når forvaltningskostnader er trukket fra. Om de slår indeksen i ett enkeltår, indikerer dette ingen økt sannsynlighet for å gjenta suksessen neste år. Tvert om, årets suksess kan ikke forklares med annet enn flaks.