Investor mistet nettforbindelsen – Nordnet og DNB tvangssolgte belånte aksjer for 28 mill.

En tungt belånt investor på Oslo Børs fikk store problemer i forbindelse med det kraftige aksjefallet i mars 2020. Etter å ha mistet nettforbindelsen, tvangssolgte Nordnet og DNB aksjer for 28 millioner kroner.

Publisert: Oppdatert:

Børsfallet i mars 2020 skapte store problemer for belånte investorer.
Børsfallet i mars 2020 skapte store problemer for belånte investorer. (Foto: Fartein Rudjord)