Professor Richard H. Thaler er tildelt «Nobelprisen i økonomi», formelt «Sveriges Riksbanks pris i økonomi til Alfred Nobels minne» for 2017.

Thaler får prisen for sine bidrag innen adferdsøkonomi, ifølge en pressemelding fra den svenske Nobelstiftelsen.

«Thaler har brakt psykologisk realistiske forutsetninger inn i analysen av økonomiske beslutninger», skriver stiftelsen i sin begrunnelse. Den viser blant annet til hans arbeid innen tema som begrenset rasjonalitet, sosiale preferanser og fravær av selvkontroll.

«Det å gi etter for kortsiktige fristelser er en viktig grunn til at våre planer om å spare til alderdommen, eller gjøre sunne livsstilsvalg ofte mislykkes. I sitt arbeid har Thaler demonstrert hvordan «dytting» («nudging») – et begrep han skapte – kan hjelpe mennesker til bedre selvkontroll når de sparer til pensjon – og i andre sammenhenger, skriver Nobelstiftelsen.

I en Twitter-meldingen viser The Nobel Prize hvordan Thaler svarer på hvorvidt han vil bruke premiepengene på en «menneskelig» måte.

– Jeg vil prøve å bruke dem så irrasjonelt som mulig!, sier han.

Brobygger

Nobelstiftelsen mener Thaler har bygget bro mellom økonomi- og psykologisk analyse i individuell beslutningstaking, og at hans bidrag har vært instrumentelt i å skape «adferdsøkonomien».

Chicago-universitet der Thaler holder til er mest kjent for mer tanntung forskning, og det er en rekke forskere og professorer derfra som har fått «Nobelprisen» i økonomi. Blant andre vinnere fra dette universitetet er Lars Peter Hansen som fikk prisen i 2013, blant annet for bidrag innen økonometri og i skjøringspunktet mellom makroøkonomi og finans. Eugene Fama, av mange betraktet som det moderne finansfagets far, fikk prisen sammen med Hansen. (Vilkår)

Årets fredspris gir neppe færre bomber, men komiteen viser en positiv selvstendighet.
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: