Onsdag kveld norsk tid kunngjorde den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) at renten igjen heves med 0,75 prosentpoeng. Beslutningen var enstemmig.

I notatet fra rentekomiteen trekkes det frem at jobbveksten har vært robust de seneste månedene, mens arbeidsledigheten har holdt seg lav.

Videre peker komiteen på at den fortsatt høye inflasjonen gjenspeiler ubalanser i tilbud og etterspørsel knyttet til pandemien, høyere mat- og energipriser og bredere prispress.

Russlands krig mot Ukraina trekkes frem som en årsak til ytterligere press oppover på inflasjonen, som tynger den globale økonomiske aktiviteten.

Komiteen skriver at den vil fortsette å redusere beholdningen av statsobligasjoner og andre verdipapirer som beskrevet i mai, og at den er «sterkt forpliktet til å bringe inflasjonen tilbake til målet på to prosent.»

– Som ventet

På forhånd var det ventet at sentralbanksjef Jerome Powell og resten av Feds styre ville løfte styringsrenten med 0,75 prosentpoeng – og at det ville sende renten opp i intervallet mellom 2,25 og 2,50 prosent.

Bakgrunnen for de dramatiske rentehevingene er den voldsomme inflasjonen som skyller over USA, i likhet med store deler av verden for øvrig. I juni ble inflasjonen i USA målt til 9,1 prosent, som er det høyest nivået siden 1981.

Spørsmålet handlet på forhånd om «hvor mye» og ikke «om» sentralbanken kom til å øke renten. Selv om en renteøkning normalt påvirker børsene negativt, steg de amerikanske aksjeindeksene onsdag kveld. En renteøkning på 0,75 prosentpoeng var med andre ord akseptert av aksjemarkedet.

Sjeføkonom Anders Johansen i Danske Bank.
Sjeføkonom Anders Johansen i Danske Bank. (Foto: Rodrigo Freitas)

– Markedet har de siste dagene priset inn at renten skal stige frem mot nyttår, men at den deretter settes ned allerede i 2023. Fed vil ikke at folk bare skal se gjennom denne renteøkningen, sier sjefsøkonom Anders Johansen i Danske Bank.

– Feds signaler i den første meldingen er som ventet. Den signaliserer at økonomien er blitt litt dårligere, men at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt, fortsetter han.

På pressekonferansen viste sentralbanksjef Powell til at de amerikanske husholdningene har fått mindre å rutte med som følge av økt inflasjon og økte boligrenter. Samtidig gjentok han:

– Arbeidsmarkedet er fortsatt veldig stramt.

– Vi har de verktøyene vi trenger for å slå ned inflasjonen, la Powell til.

Han understreket også at Fed vil øke renten dersom økonomiske indikatorer tilsier at det er behov for det, for å få inflasjonen ned til målet på to prosent.

– Alle som er veldig sikre på hvor økonomien er på vei, undervurderer usikkerheten i markedet, sier Jerome Powell under pressekonferansen.
– Alle som er veldig sikre på hvor økonomien er på vei, undervurderer usikkerheten i markedet, sier Jerome Powell under pressekonferansen. (Foto: Mandel Ngan/AFP/NTB)

Aksjemarkedet likte det det hørte.

– Jeg tror ikke USA er i en resesjon for tiden, fordi det er for mange områder av økonomien som gjør det bra. For eksempel er arbeidsmarkedet på veldig sterke nivåer, sier Powell.

Johansen noterte seg at sentralbanksjefen får mange spørsmål om en mulig resesjon.

– Powell konsentrer seg om at arbeidsmarkedet er sterkt. Men noen av tallene fra arbeidsmarkedsaktiviteten, som for eksempel arbeidsløshet, er en forsinket indikator på farten i økonomien. Derimot har antallet som nå søker om arbeidsledighetssøtte begynt å stige. Det er en mer ledende indikator og sier mer om i hvilken retning økonomien beveger seg. Markedet priser også inn at Fed skal kutte rentene mye i 2023, og er tydeligvis ikke enig med ham i alt, sier Johansen.

– Må vinne inflasjonskampen

– Fed må klinke til og vise at sentralbanken vil vinne inflasjonskampen. Det handler om Feds troverdighet som ett av markedenes holdepunkter, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.
Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. (Foto: Tommy Ellingsen)

Han mener det vil være en fordel for Fed å sette opp renten litt mye og litt tidlig, fremfor det motsatte. I forkant av rentemøtet mente flertallet at rentebeslutningen ville ende med en økning på 0,75 prosent, men Knudsen påpeker at en god del hadde signalisert at 100 basispunkter – det vil si ett prosentpoeng – ville være det riktige for å slå ned inflasjonen.

Knudsen peker også på at renten er forholdsvis nøytral nå, men at den skal videre opp til 3,5 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.