På rekke og rad vil konsernsjefer og finansdirektører i de kommende uker legge frem selskapenes tallmateriale for årets tredje kvartal. Kanskje vil nye signaler om fremtidsutsiktene også fremføres.

I denne uken vil flere børsnoterte selskaper offentliggjøre virksomhetene finansielle status per 30.