– Jeg husker det veldig godt. Det var to viktige møter i fjor: 18. mars og 23. mars, sier Morten Borge.

Han er konsernsjef i industrikonglomeratet Ferd og passer på milliardformuen til Johan H. Andresen og hans to barn Katharina og Alexandra. I starten av 2020 ble han satt på prøve da børsene stupte, rentene ble høvlet ned og verden stengte.

– Da gjorde vi to av de største disponeringene i Ferds historie hvor vi på et møte i slutten av mars solgte alle pengemarkedsfondene vi hadde på over halvannen milliard for å flytte det fra pengemarkedsfond til cash, sier han.