– Dette er den type partnerskap som det ofte snakkes om, men som veldig sjelden blir noe av. Jeg tror noe av løsningen er at familier samarbeider på tvers av grenser, sier industrieier Johan H. Andresen.

Andresen, en av Norges rikeste menn, sitter i en halvfull forelesningssal i Stockholm.