Onsdag omtalte DN hvordan oppstartsselskapet Hjemmelegene ville låne penger fra privatpersoner via en ny plattform fra finansteknologiselskapet Monner. Etter det ble lånet på 500.000 kroner fulltegnet på bare fem timer.

– Først og fremst er det en stor dag for Hjemmelegene, som har fått nesten 70 investorer fra hele landet, som tror på deres ideer og konsept og vil støtte deres vekst, sier Monner-sjef David Baum.

Han hadde i utgangspunktet trodd det ville ta flere dager å tegne det første lånet Monner har lagt ut på sin plattform etter at selskapet nylig fikk konsesjon fra Finanstilsynet. Monner er den første norske aktøren som organiserer folkelån for bedrifter på denne måten, såkalt crowdfunding. Selskapet har i forkant av lanseringen opparbeidet en liste med rundt 4000 privatpersoner som er interessert i å delta i slike lån. Et annet lån som ligger ute, var 76 prosent fulltegnet torsdag.

– Det bekrefter at dette markedet har vært overmodent i Norge, sier Baum.

Tegnet seg

En av dem som har tegnet seg i folkelånet, er Marianne Kristina Wahlstrøm.

– Jeg synes det er moro å følge med på hva som kommer i markedet av nye plattformer, sier Wahlstrøm.

Hun er daglig leder i IT-konsulentselskapet Novanet, og flere av hennes kolleger tegnet seg onsdag for å låne penger til Hjemmelegene.

– Jeg kom inn så sent at det bare var 1800 kroner igjen av lånet, sier Wahlstrøm selv.

Renten i lånet er satt til åtte prosent. Avkastningen er hun likevel mindre opptatt av.

– I første omgang handler det om å følge med på initiativer, men det er hyggelig hvis man tjener en slant også, sier hun.

Opptatt av å støtte

Baum mener en slik innstilling er typisk.

– Vi oppfatter ikke at noen av kundene mener renten er viktigst. Det kundene er opptatt av å støtte bedrifter som betyr noe for dem, sier han.

– Er du sikker på at interessen vi holde seg? Det er ikke bare de 70 mest ihuga finansteknologientusiastene i landet som har tegnet seg?

– Det gjenstår å se. Vi har tro på at dette det skal vokse, sier han.

Han har tidligere sagt at målet er at Monner skal formidle folkelån på tilsammen en halv milliard kroner i 2018. Sparebank 1 SR-Bank har tatt en stor eierandel på 34 prosent.

– I løpet av de neste dagene vil vi legge ut større lån. Jeg tror fint de kan ligge tre-fire uker før de blir fulltegnet. Det er et poeng å skape oppmerksomhet over tid. Det er ikke viktig å få det tegnet over natta.

Kun en mellommann

Talsmann Jo Singstad i Finanstilsynet bekrefter at Monner har tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler. Monner kan likevel kun være en mellommann, ikke drive banklignende virksomhet. Norge gjør ingen unntak for folkefinansiering.

– Det betyr at folkefinansieringsplattformer som driver finansieringsvirksomhet, er underlagt de samme konsesjonskrav, herunder kapitalkrav, som andre finansforetak som tar imot midler fra investorer for å finansiere utlån. Dersom plattformen driver låneformidling, må plattformen drive ren mellommannsvirksomhet, skriver Singstad.

– Hva bør eventuelle småinvestorer være oppmerksomme på?

– Det er viktig for investorer å sette seg grundig inn i tjenestene som tilbys via folkefinansieringsplattformene og hvilke risikoer en investering kan innebære, skriver han.(Vilkår)

– Salget økte med 100.000 kroner i timen
Vestkantforeldre kjøper seg gjerne ut av tidsklemmen
Barnehageforeldrene på Oslo Vest mener det ikke er tabubelagt å kjøpe seg hjelp i hjemmet hvis tiden ikke strekker til.
01:57
Publisert: