Banker og finansinstitusjoner er i hardt vær mange steder på kloden. 1. februar leverte en såkalt Royal Commission en rapport på over 1000 sider om finansbransjen i Australia. Financial Times skriver at granskningen har avdekket at banker har tatt seg betalt for tjenester som ikke ble levert, i noen tilfeller til og med fra døde kunder. Banker har løyet til tilsynsmyndighetene, og gitt råd som har påført kundene store tap.