Torsdag var finansminister Siv Jensen (Frp) i Brussel for å møte EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis sammen med Liechtensteins statsminister Adrian Hasler og Islands finansminister Benedikt Jóhannesson.

Tema for møtet var forhandlingene om rundt 300 EU-rettsakter om finansielle tjenester som nå står i kø for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Finans Norge mener det er positivt at det nå legges press på partene for å få fortgang i prosessen. Men organisasjonen er kritisk til hemmeligholdet rundt forhandlingene.

– Det er et problem at prosessen er så lukket. Det gjør at det er umulig for næringen å danne seg et bilde av når ting kan være på plass, sier direktør Ellen Bramness Arvidsson til NTB.

Teknisk-juridisk

Forhandlingene dreier seg om tilpasninger som må gjøres i rettsaktene før de kan innlemmes i EØS-avtalen.

Ifølge norske myndigheter er det i stor grad snakk om rent "teknisk-juridiske» tilpasninger som må gjøres for at rettsaktene skal gi mening også i land som ikke er med i EU. Men detaljene holder de for seg selv.

– Det er ikke allment kjent hvilke tilpasninger Norge argumenterer for, sier Bramness Arvidsson.

– Det er vanskelig å få innblikk i hvordan ting skjer. Vi kan bare konstatere at det er forsinket, sier hun.

Forsvarer fortrolighet

Siv Jensen avviser at Finansdepartementet holder informasjon hemmelig for finansnæringen.

– Jeg og Finansdepartementet har jevn og åpen dialog med Finans Norge om mange av disse spørsmålene. Men det er sånn at når vi forhandler med EU, så må forhandlingene foregå i fortrolighet. Det er slik man lykkes med forhandlinger, sier Jensen til NTB.

Fra før er det kjent at Norge kjemper for å redde den norske innskuddsgarantien, som er mer enn dobbelt så sjenerøs som det EU tillater.

Jensen vedgår at det også er diskusjoner om enkelte andre tilpasninger som er av mer politisk art, men ønsker ikke å utdype nærmere hva disse gjelder.

Vil ha opp tempoet

Hovedtema for møtet i Brussel var tiltak for å få opp tempoet i arbeidet med å få etterslepet av rettsakter inn i EØS-avtalen.

"Godt møte med EFTA-land for å sikre effektivt samarbeid om finansielle tjenester i hele EØS», oppsummerte Dombrovskis på Twitter.

Også Jensen beskriver møtet som godt.

– Vi fikk veldig tydelige og positive signaler om at det var en vilje på EU-siden til å sette inn større ressurser og finne en metode for å forenkle prosedyrene, sier Jensen til NTB.

Lavt prioritert

Bakteppet er bekymring på EØS-siden for at EU-kommisjonen har prioritert saken for lavt.

– Vi har klart å hente inn mye av etterslepet fra norsk side. Nå er det EUs tur til å gjøre sin del av jobben, og det har de kommet med veldig tydelige signaler om at de er villige til å gjøre, sier Jensen.

Finans Norges bekymring er at norske finansselskaper skal bli svevende i et juridisk vakuum. Det gjelder spesielt når virksomheten krysser grensene, for eksempel når et norsk finansselskap har et datterselskap i EU.

– Nøkkelordet er rettssikkerhet, sier Bramness Arvidsson.

– Det juridiske underlaget for grensekryssende virksomhet er ikke i orden så lenge dette ikke er på plass, advarer hun.

(©NTB)(Vilkår)

Verdens beste digitale penn og papir
DN har testet norske Remarkable, «nettbrettet» for dem som elsker penn og papir
00:58
Publisert: