Politikerne strakk budsjettene under finanskrisen, men nå ryker alle rekorder. Det loves finanspolitiske tiltak som er omtrent ti ganger større enn under forrige krise. Til sammen utgjør støttepakkene nesten en tredel av bruttonasjonalproduktet i de største industrilandene. Er det rart børsene stiger?

Også pengepolitikken styres med stø hånd. Allerede i 2012 skrev jeg i denne spalten om «Kapitalens synlige hånd». Jeg påpekte den gang at «det er grunn til å undres om børsverdiene i dag er omtrent 60 prosent høyere enn de hadde vært uten de stadige signalene og tiltakene fra rentekomiteen [i den amerikanske sentralbanken] (…) Nå som sentralbankene spiller høyt med pengepolitiske eksperimenter, må de lykkes med å bedre hverdagen også for folk flest for å unngå tap av legitimitet i demokratiske samfunn».