Både Abraham, Kristus og Muhammad hadde sine himmelreiser – de overskred de menneskelige grenser og nærmet seg Gud. Verre var det da Ikaros' far Daidalos tok skjeen i egne hender og laget vinger, slik at de kunne fly bort fra fangenskapet på Kreta. De måtte bare ikke fly for nær solen. Da ville vingene gå i oppløsning. Med overmot søkte Ikaros stadig høyere. Vi vet hva som skjedde.

Kan det være at kapitalmarkedets himmelflukt nærmer seg slike høyder at voksen som holder vingefjærene sammen, er i ferd med å smelte?

Professor Robert Shillers forholdstall mellom amerikanske aksjers pris, og selskapenes inntjening, har aldri vært høyere enn nå, unntagen ved overgangen til det nye årtusen for drøye 20 år siden.