I løpet av en uke har Norges Bank satt ned styringsrenten med 1,25 prosentenheter fra 1,50 til 0,25 prosent. Hensikten er å redusere renteutgiftene til bedrifter og husholdninger i en vanskelig tid. Flere banker sier imidlertid at boligrenten ikke vil reduseres like mye som styringsrenten. Årsaken er at pengemarkedsrenten Nibor, som bestemmer boliglånsrenten, ikke forventes å falle like mye.

Siri Valseth
Siri Valseth

Mange banker finansierer boliglånene sine i obligasjonsmarkedet ved å utstede såkalte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Renten de må betale for å låne i obligasjonsmarkedet, er en referanserente pluss en margin.

Referanserenten i Norge er Nibor, som er en rente for usikrede lån mellom bankene. Marginen, eller påslaget, avhenger blant annet av kredittverdigheten til banken og kvaliteten på boliglånene som stilles som sikkerhet. Siden marginen ligger fast over obligasjonens løpetid, er det kun endringer i referanserenten som gir utslag i bankenes finansieringskostnader.

Også i andre land har det vært vanlig å bruke usikrede interbankrenter (Libor) som referanserenter. Etter finanskrisen ble det imidlertid oppdaget at flere banker hadde jukset i rapporteringen av disse rentene, og det ble igangsatt tiltak for å etablere bedre rapporteringsrutiner og se på alternative referanserenter.

Som en følge av dette arbeidet har man i flere land, deriblant Storbritannia og USA, vedtatt at alternative referanserenter skal fases inn som nye og mer robuste referanserenter samtidig som Libor avvikles.

Også i Norge er det utarbeidet en alternativ referanserente, «Norwegian overnight weighted average (Nowa). Denne renten er basert på samme prinsipper som de alternative referanserentene i andre land, og tar hensyn til faktiske handler i det norske pengemarkedet. Nowa beregnes daglig av Norges Bank.

Figuren viser utviklingen i Nibor, Nowa og styringsrenten fra årsskiftet til og med 23. mars. Vi ser at Nowa er en vesentlig mer stabil markedsrente enn Nibor, og den følger styringsrenten tett.

Dette betyr at dersom referanserenten i obligasjoner med fortrinnsrett hadde vært Nowa istedenfor Nibor, ville boliglånsrenten i mye større grad enn i dag fulgt styringsrenten. Da ville boliglånskundene fått med seg hele rentereduksjonen fra Norges Bank på eksisterende lån.

Det er kanskje på tide å starte innføringen av en ny referanserente i Norge?

Dersom referanserenten på obligasjonene bankene utsteder for å finansiere boliglånene endres til Nowa, vil i det minste fremtidige boliglånskunder være trygge på at renteendringene fra Norges Bank gir tilsvarende utslag i boliglånsrenten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.