Har konkurransen i det norske bankmarkedet noen gang vært svakere?

Bankenes rentemargin i personmarkedet er den høyeste i moderne tid.

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB fremla regnskapstall for fjerde kvartal i fjor som viser en rentemargin på nesten tre prosent – det høyeste på 17 år, skriver Sigmund Håland.
Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB fremla regnskapstall for fjerde kvartal i fjor som viser en rentemargin på nesten tre prosent – det høyeste på 17 år, skriver Sigmund Håland.Foto: Mikaela Berg
Publisert 6. February 2024, kl. 20.00Oppdatert 6. February 2024, kl. 20.47