I midten av august figurerte hedgefondforvalter Marius Borthen i DNs spalter med sitt depressive markedssyn. Borthen, som er grunnlegger og forvalter av Blueberry Capital, hadde redusert aksjeandelen fra 55 til 30 prosent i løpet av sommeren og erstattet mye av aksjene med kredittobligasjoner, altså selskapslån.

Nå, litt over en måned senere, er også det meste av kreditteksponeringen fjernet. Kontantandelen i Blueberry, som har rundt 330 millioner kroner under forvaltning, er økt til 60 prosent, mens aksjeandelen er redusert til under 25 prosent.