Halvor Hoddevik, arbeidende styreformann i Rann Rådgivning as, og Richard Priestley, professor ved Handelshøyskolen BI

Vi har i mange år kritisert aksjeplukkingen i Oljefondet. I et tilsvar til oss i DN 11. desember holder oljefondssjef Nicolai Tangen opp en meravkastning sammenlignet med fondets referanseindeks på 25 basispunkter siden oppstart i 1998 som bevis på aktiv forvaltnings fortreffelighet. 25 basispunkter tilsvarer 0,25 prosentpoeng.

Halvor Hoddevik
Halvor Hoddevik (Foto: Hampus Lundgren)