Et aksjefond som gir to prosent avkastning annenhver måned og minus én prosent øvrige måneder, gir seks prosent årlig avkastning før forvaltningsgebyrer.

Er gebyret 0,2 prosent, sitter kunden igjen med 5,8 prosent.

Er gebyret utelukkende basert på årlig «performance fee» – suksesshonorar – på 20 prosent, vil kunden sitte igjen med 4,8 prosent avkastning, mens forvalter får 1,2 prosent av fondets eiendeler.