–Norsk økonomi ser ikke ut til å bli særlig preget av situasjonen i landene rundt oss. Dette er en ny sterk rapport fra nettverket som viser at norsk økonomi går godt, sier Nordea Markets' sjefanalytiker Erik Bruce.

Norges Bank la tirsdag frem en ny rapport om Regionalt nettverk, der den foretar spørreundersøkelser blant norske bedrifter for å danne et situasjonsbilde i norsk næringsliv.

Bedriftene melder nå om en årsvekst i produksjonen på 2,9 prosent, om lag som i november.

«Økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer bidrar til å løfte veksten. Fortsatt svak vekst i varehandelen og lavere boligbygging demper veksten», heter det i bankens oppsummering».

Undersøkelsen er den siste store temperaturmåleren før banken holder sitt neste rentemøte, som finner sted 21. mars.

–Det er ingen grunn til å renteprognosene på dette grunnlaget, slår Bruce fast.

Ved rentemøtet i desember sto sentralbanksjefen Øystein Olsen fast på at styringsrenten skal opp på ett prosent denne måneden.

I september ble renten satt opp til 0,75 prosent - den første økningen på over syv år.

Økning fra november

Kapasitetsutnyttingen har tiltatt, og sysselsettingen har fortsatt å øke. Bedriftene anslår en årslønnsvekst på 3,0 prosent i 2019, opplyses det om.

Lønnsveksten er noe høyere enn forrige rapport, der det ble spådd en vekst på 2,9 prosent.

«En del kontakter viser til litt høyere forventninger til sentrale oppgjør, drevet av økt prisvekst. Anslagene er oppjustert og høyest innen offentlig sektor og bygg og anlegg», skriver banken.

Rapportene fra de over 1500 bedriftene som hvert år deltar i undersøkelsen har tidligere vist seg å samsvare godt med den faktiske utviklingen i norsk økonomi. Svarene fra nettverket er derfor en viktig del av grunnlaget for rentebeslutningen som sentralbankens hovedstyre skal ta.

Press fra netthandelen

Bedriftene i nettverket oppgir at prisveksten det siste året har avtatt litt.

«Økt netthandel og hard konkurranse trekkes frem som en dempende faktor, spesielt i varehandelen der prisveksten har avtatt mest. Økte lønns- og strømkostnader gir behov for økte priser, og både nærings- og husholdningsrettet sektor ser for seg at prisveksten skal ta seg litt opp fremover», heter det i rapporten.

–Varehandelen er den eneste svakheten i næringslivet for tiden, der det brukes mer penger på tjenester og handler mer på nett. Dette var likevel noe vi visste fra før, sier Bruce.

Derfor fremstår det britiske parlamentet som et komplett galehus
Beina på bordet. Buing, skriking og hoing. Og noen røde streker på gulvet. DNs kommentator forklarer hvordan det ble sånn.
03:42
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.