Noe av det første Nicolai Tangen visstnok gjorde da han tiltrådte som sjef for Oljefondet, var å legge ned Nbims systematiske spill på faktorer – kjente kilder til meravkastning over tid. Faktorer var visst bare tull.

I januar publiserte Cliff Asness sammen med tre andre fra AQR Capital en artikkel i Journal of Portfolio Management med tittelen «Fact, fiction and factor investing» – en autoritativ gjennomgang av faktorbaserte investeringer basert på omfattende forskningsmateriale.